MDH presenterar forskning som ska stärka Eskilstunas industri

2016-04-27 | Forskning/Samverkan

På MDH bedrivs forskning i nära samverkan med Eskilstuna kommun och global tillverkningsindustri i regionen. I en konferens som hålls imorgon, 28 april, presenteras resultaten från tre MDH-projekt som handlar om förbättringar inom produktionsområdet. Målsättningen är att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden och skapa nytta för både regionen och industrin.

Forskningsprojekten LEAD, EQUIP och Reducing maintenance related waste som presenteras under konferensen avslutas nu efter tre år. De har fokuserat på att ta fram verktyg, metoder och arbetssätt som kan underlätta automation, effektivisera utveckling av ny produktionsutrustning och bidra till mer hållbara och resurseffektiva produktionssystem.

– Vi räknar med att över 100 personer från kommun och näringsliv kommer till Eskilstuna för att ta del av resultaten från vår forskning, säger Mats Jackson, professor inom innovativ produktion vid MDH och moderator under konferensen.

Forskningen har skett i samverkan med den tillverkningsindustrin som också utgör basen för Eskilstunas näringsliv. Den är även av nationellt intresse vilket visar sig då regeringskansliet listar de största utmaningarna för svensk utrikeshandel i sin senaste exportstrategi. Den visar att det viktigaste är: resurseffektivisering, hållbar produktion, innovation och högre utsträckning av export inom tillväxtmarknader. Magnus Wiktorsson, professor i produktionssystem vid MDH, menar att effektivare utveckling av automation och hållbar produktion är vägen framåt för svensk industri.

– Med våra tre forskningsprojekt bidrar vi till att vidareutveckla vår starka svenska industri på sätt som samtidigt minskar miljöpåverkan, säger Magnus Wiktorsson.

Mer om konferensen Strategisk produktionsutveckling