MDH och Sparbanken Rekarne i gemensam matematiksatsning

2016-01-15 | Forskning/Samverkan På campus

Svenska elevers kunskaper i matematik har kraftigt försämrats de senaste 20 åren. Störst fokus för att vända utvecklingen har legat på insatser utanför klassrummet. Det mest centrala i matematikundervisningen är emellertid det som sker i klassrummet och för att kunna planera, leda och lära ut behöver lärare ha tillgång till effektiva verktyg. Nu tar MDH och Sparbanken Rekarne tillsammans krafttag för att utveckla forskningsbaserade läromedel.

Det har hittills inte satsats på utveckling av forskningsbaserade läromedel i Sverige. Nu etablerar MDH tillsammans med Sparbanken Rekarne ett forskningsprojekt med utgångspunkt i Eskilstuna kommun.

– MDH är det lärosäte som ligger längst fram vad gäller forskning av hur läromedel kan stötta lärare att utveckla klassrumsundervisningen i matematik. Tack vare Sparbanken Rekarnes finansiering får vi möjlighet att stärka forskningen inom området ytterligare. Jag ser det som en bekräftelse på att aktörer utanför högskolan vill vara med och bidra till viktig forskning och på så sätt bidra till samhällsutveckling på lång sikt. Vi ser fram emot fler liknande samarbeten med fler framöver, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

Andreas Ryve leder den forskargrupp som nu påbörjar en förstudie finansierad av Sparbanken Rekarne. Förstudien ska vara klar i juni 2016 då projektet går in i nästa fas som sträcker sig över fem år. Ett antal utvalda skolor i Eskilstuna kommer att medverka med rektorer och lärare.

– Forskningsbaserade och moderna digitala läromedel är en absolut nödvändighet för att vi ska kunna vända den negativa trenden och hämta i fatt kunskapstappet hos svenska elever. Lärare behöver verktyg att bedriva undervisning, på samma självklara sätt som en läkare behöver verktyg för att kunna ställa diagnos på sin patient, säger Andreas Ryve, professor i matematik/didaktik.

Totalt är forskningsbudgeten 15 miljoner kronor och projektet är avgränsat till forskning inom årskurserna 1- 3.  Förhoppningen är att fler externa finansiärer ska ansluta och möjliggöra att forskningen kan utökas till att även omfatta årskurserna 4-6.

– Goda matematikkunskaper är grunden till mycket och det är allvarligt att resultaten för Sverige, totalt sett, fortsätter att försämras. Genom forskningssamarbetet med MDH får vi möjlighet att vara med och göra skillnad för lärare, elever och hela Sveriges framtid, det känns väldigt bra. Sparbanken Rekarne tar ett stort samhällsansvar och det gör vi bland annat genom att återinvestera vinst i regionen, säger Mats Bengtsson VD vid Sparbanken Rekarne i Eskilstuna.