MDH och Samhällskontraktet med som framgångsrikt exempel i miljonsatsning från Vinnova

2018-03-07 | Forskning/Samverkan

Tillsammans med sju andra högskolor och universitet medverkar MDH i projektet MUSA som ska ta fram konkreta metoder för att underlätta samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. MDH bidrar med lång erfarenhet om samverkansfrågor och i MUSA lyfts Samhällskontraktet som ett framgångsrikt exempel på samverkansarena där akademi och offentlig sektor möts.

Projektet heter MUSA, pågår i tre år och är en stor satsning om 9,5 miljoner kronor finansierat av Vinnova. Målet är att få fram en konkret metod för att underlätta arbetet med att initiera och utveckla framtidens arenor för kunskapsutbyte. 

 

–​ De högskolor och universitet som är med i MUSA har olika profiler kring sitt samverkansarbete och också olika lång erfarenhet av samverkansarenor. För MDH har samverkan varit en självklar del i både utbildning och forskning sedan starten 1977 och i MUSA lyfter vi Samhällskontraktet som ett framgångsrikt exempel på arbetssätt kring samverkan, säger Christine Gustafsson, delprocessledare inom Samhällskontraktet och universitetslektor vid MDH. 

Samhällskontraktet är ett avtal om strategisk samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Målet är att med gemensamma krafter och resurser utveckla Sörmland och Västmanland. Just nu samverkar parterna bland annat om nyanlända ungdomars integration och jämställdhetsutveckling, teknik i förskolan, hälso- och välfärdsteknik och unga med komplexa behov.  

– I vår medverkan i MUSA kommer vi bland annat att vidare arbeta med hur man kan mäta effekter och resultat som kommer fram genom en samverkansarena som Samhällskontraktet. Genom att vara med i MUSA vill vi också fortsätta utveckla och stärka den verksamhet som vi idag har inom Samhällskontraktet, säger Christine Gustafsson.