MDH leder internationellt mångmiljonprojekt

2017-04-04 | Forskning/Samverkan Omvärld

Med en budget på 16,5 miljoner euro och med 27 deltagande parter från sex olika länder, startar nu det treåriga forskningsprojektet MegaM@Rt2. Storsatsningen koordineras av MDH och ska med hjälp av modellbaserad utveckling och test av industriella system förbättra produktivitet, minska kostnader och öka konkurrenskraften för europeiska företag.

– MegaM@Rt2 kommer att stärka europeisk vetenskaplig och teknisk ledning vid utveckling av komplexa system. Dessutom kommer projektet att skapa värde genom ökad förståelse för processer och metoder mellan deltagare från olika branscher och länder, säger Paul Pettersson, rektor MDH.

Europeisk tillverkningsindustri står inför många tuffa utmaningar, bland annat har den ökade användningen av mjukvaruintensiva elektroniska komponenter gjort utveckling och kvalitetssäkring av industriella system mer avancerad. I det treåriga projektet MegaM@Rt2 ska man utveckla metoder för modellbaserad utveckling och test av stora industriella system. Fördelarna förväntas bli många, såsom högre produktivitet och kvalitet samt minskade utvecklings- och underhållskostnader.

– MegaM@Rt2 kommer ta modellbaserad teknik till nästa nivå. Produktiviteten och kvaliteten i systemutvecklingen ökar, samtidigt som time-to-market för komplexa system förkortas. Tack vare den modellbaserade metoden kommer olika system att kunna kommunicera genom hela utvecklingskedjan, och det blir dessutom möjligt för system i drift att återkoppla insamlad data för fortsatt utveckling, säger Wasif Afzal, som projektleder arbetet på MDH.

Projektets totala budget är 16,5 miljoner euro, och MDH har fått förtroendet att koordinera arbetet, med Gunnar Widforss som global projektledare. Deltar gör 27 parter från sex olika länder. Från Sverige återfinns förutom MDH även Rise Sics Västerås, Bombardier Transportation och Volvo Construction Equipment.