MDH-lärares innovation används i konfliktförebyggande processer

2017-04-11 | Utbildning Student Forskning/Samverkan Omvärld

Andrea Hvistendahl, lärare på programmet rumslig gestaltning, har skapat ett interaktivt konstverk, en metod som liknar ett brädspel – Our move. Metoden hjälper människor som befinner sig i konflikt att mötas och bättre förstå varandra. Tillsammans med den fredsutvecklande myndigheten Folke Bernadotteakademin (FBA) har hon nyligen varit på uppdrag i Istanbul där hon ansvarat för en workshop där Our Move använts som brobyggare mellan olika grupper av delegater från krigshärjade Syrien.

 

Bilen föreställer Our move samt Andrea Hvistendahl

Our Move utvecklades i samband med en utställning för Forum för levande historia 2011 som handlade om att motverka intolerans och är en metod för att synliggöra olika problemställningar. Den ger en visuell helhetsbild av ämnet, en slags karta. Metoden är ett dialogskapande verktyg tänkt att öka insikten i varför olika människogrupper agerar som de gör. På spelplanen byggs en visuell bild upp med hjälp av symboliska figurer med titlar som till exempel broar, murar, rädsla och resurser. En nyckelregel är att alla kring bordet ska vara överens om pjäsernas placeringar viket skapar en laborativ process och bryter ner en större problemställning till ett antal mindre frågor som är lättare att hantera. 

– Mötet i Istanbul var det fösta i en serie som kallas Det Syriska dialogprojektet och är finansierat av Utrikesdepartementet. Trots att de syriska deltagarna tillhör olika grupperingar står långt ifrån varandra till vardags är de alla regimmotståndare och tror på fria val. Flera av deltagarna är akademiker på högre poster och ungefär en tredjedel är kvinnor. Det är viktigt att det är samma delegater som återkommer till kommande möten. Under workshopen arbetade vi bland annat utifrån en tidsaxel med fokus på att skapa en attraktiv framtid för kommande generationer. Målet med första mötet var att skapa en ökad grad av samförstånd och förtroende. Allt tyder på att detta lyckades, vilket är en bra grund för kommande möten, säger Andrea.

Andrea Hvistendahl använder sin konst som verktyg för att skapa samhällsförändring och har tidigare samarbetat med Naturvårdsverket, Röda korsets högskola, Barnombudsmannen och liknande organisationer. Hon ställer även ut objekt, rumsinstallationer och performanceverk. Our Move har varit på Sverigeturné med Forum för levande historia och även använts på ett framtidsseminarium i Brasilien och på en utvecklingskonferens Irak som ett verktyg i konfliktförebyggande processer.

Andrea är lärare vid programmet rumslig gestaltning på MDH i Eskilstuna. Trots de olika typerna av arbete ser hon likheter och kan dra nytta av erfarenheterna från sin internationella och konstnärliga bakgrund. 

– Mina erfarenheter av att ha upplevt, skapat och förstått betydelsen av olika rum, situationer och dess utmaningar har genererat ett mångsidigt tankesätt för problemlösning som jag gärna bygger in i undervisningen. Jag vill kunna inspirera studenterna att tänka stort och utanför ramarna och erbjuda rumslig gestaltning och informationsdesign flera perspektiv. Det handlar för mig om exempelvis etik och sätta igång samtal om rättigheter och ansvar i samhällsrummet. Tanken är att ge studenterna insikten att det är möjligt att nå längre än de kunde förställa sig när de började sin utbildning där de kan utveckla och balansera sina drömmar med verklighetens behov.