MDH i Almedalen

2016-06-30 | Utbildning Student Alumni Forskning/Samverkan Omvärld

För sjätte året i rad åker representanter från MDH till Visby för att ta del av aktuella frågor inom svensk högskole- och forskningspolitik. MDH medverkar i och besöker andra aktörers seminarier och passar på att boka möten med intressenter och samarbetspartners som finns på plats under veckan.

 

Från högskoleledningen deltar vikarierande rektor Paul Pettersson, vikarierande prorektor Peter Gustafsson, förvaltningschef Marie Eriksson och kommunikationschef Veronica Hedman. Ett fullspäckat tredagarsprogram väntar med bland annat besök hos SUHF, SULF, Sveriges kommunikatörer, Vetenskap & Allmänhet och UKÄ.

Paul Pettersson är paneldeltagare i ett av Länsstyrelsens Västmanlands arrangemang - Smart industri – Västmanland rustar inför digitaliseringsvågen! I det medverkar även MDH:s centrumbildning Automation Region och representeras av Karolina Winbo och Mikael Klintberg.

Malin Rosqvist, projektledare för projektet PROMPT finns också på plats och medverkar som talare i ett av TCO:s seminarium under temat ” Stärk Sverige med utbildning och jobbyten”.

Det är även PROMPT och KK-stiftelsens program Expertkompetens för innovation som Malin kommer att lyfta fram som goda exempel i Almedalsseminariet.

- Jag vill med min medverkan även bidra till att stärka bilden av MDH som ett av Sveriges främsta lärosäten när det kommer till samverkan mellan akademi och industri. Det ska bli roligt att representera MDH på plats i hetluften, säger Malin Rosqvist.

Två av MDH:s forskare, Joakim Johansson och Mehrdad Darvishpour, är också inbjudna som talare i ett seminarium som arrangeras av Statsvetenskapliga förbundet (Swepsa) under temat, Nya manligheter – nya ojämställdheter samtal om mansrollsfrågor i svensk politik.

Joakim Johansson vill i debatten lyfta fram några av de utmaningar som jämställdhetsarbetet inom svensk politik behöver hantera för att arbetet inte ska stanna av. Det finns flera utmaningar med de förväntningar som män har på sig själva. 

-  Jag vill synliggöra i huvudsak två saker. Det ena är det omfattande motståndet till en förändrad mansroll som finns på många håll. Det andra handlar om de tendenser till nya gränsdragningarna mellan vad som uppfattas som manligt och kvinnligt när könsrollerna förändras, säger Joakim Johansson, forskare vid MDH. 

Här finns hela Almedalsveckans program