MDH har öppnat dörrarna för små och medelstora företag

2017-10-23 | På campus Forskning/Samverkan

Under det senaste året har projektet Entré-SME engagerat medarbetare på MDH och näringslivet i regionen. Syftet med projektet har varit att göra högskolans utbildningar mer relevanta för näringslivet genom att utveckla metoder för ökad samverkan. Man har också arbetat kontinuerligt med att göra det enklare för företag att hitta rätt kompetens på högskolan.

Gabriella Mast Weggeman är projektledare och brinner för att göra högskolans verksamhet tillgänglig för små och medelstora företag i Västmanland och Sörmland.
– Det här ettåriga projektet har öppnat dörren för små och medelstora företag i regionen. Stora bolag vet nyttan av att samverka med högskolor/universitet men erfarenheten visar att det inte är lika självklart för mindre företag. Fokus för Entré-SME har varit att få företag att se nyttan av att använda sig av deras regionala högskola, säger Gabriella Mast Weggeman.

Enligt Gabriella är det vanligt att när företag väl etablerat en kontakt med högskolan och fått hjälp av studenter så kommer de tillbaka och söker efter nya samarbeten. En positiv trend.
– Det är viktigt att komma ihåg att högskolan kan vara en viktig resurs som bidrar till företagens tillväxt, säger hon.

Resultat av projektet Entré SME:

  • Mindre företag har upptäckt nyttan av samverkan med studenter
  • Företag som arbetat med studenter har återkommit och är bra förebilder för andra företag
  • Lärare har uppmuntrat studenter att söka exjobbsuppdrag på mindre företag
  • Lärare har praktiserat hos små och medelstora företag vilket gett studenter en stärkt verklighetsförankring
  • Lärare har fått nya perspektiv inom de områden de undervisar
  • Studenter (blivande lärare i årskurs 4-6) har deltagit i workshops tillsammans med näringslivet och upplever att de fått en god inblick i entreprenörskap och vinsten av samverkan
     

En av de lärare som varit ute på praktik är Toon Larsson som undervisar i företagsekonomi på MDH.
– Praktiken har varit värdefull för mig eftersom det inneburit en bekräftelse på att MDH:s studenter förbereds på rätt sätt inför arbetslivet. Jag undervisar i ett antal olika kurser och jag känner att jag kan ta med mig erfarenheterna tillbaka till klassrummet. Det känns värdefullt att kunna ge studenterna riktiga exempel från existerande arbetsplatser, än att endast referera till en bok, konstaterar han.

För mer information om projektet, besök projektets webbsida .

Vid eventuella frågor, välkommen att kontakta
Gabriella Mast-Weggeman, projektledare, på 016-155 165 gabriella.mast.weggeman@mdh.se