MDH genomför lärarutbyte med ghananskt lärosäte

2016-06-15 | Forskning/Samverkan

På inbjudan av Ashesi University College reser MDH-medarbetare den 17 juni till Accra, Ghana, för att bidra till undervisningen på lärosätets nystartade ingenjörsprogram. Resan sker inom ramen för Linneaus-Palmes partnerskapsprogram som ett första lärarutbyte i ett planerat tvåårigt akademiskt samarbete.

 

Det ghananska lärosätet Ashesi University College i Accra startade hösten 2015 ett nytt, fyraårigt ingenjörsprogram. Nu har representanter från lärosätet besökt MDH:s verksamhet i Västerås och Eskilstuna för att undersöka möjligheter till student- och lärarutbyten.
– Vi har ett antal pågående internationella akademiska samarbeten, men Sverige och MDH blir vår första europeiska kontakt. Syftet är att utbilda ingenjörer som kan arbeta var som helst och erbjuda dem möjligheten att skaffa sig en heltäckande bild av hur det känns att fungera i en global miljö, säger Fred McBagonluri, dekanus vid ingenjörsvetenskapliga fakulteten vid Ashesi University College.   

Lärosätena planerar en gemensam ansökan för medel till ett samarbetsprogram. Målsättningen är att göra student- och lärarutbyten tillgängliga med start hösten 2017, till att börja med för en period på två år.
– Genom en undervisningsform med mer praktiska inslag vill vi lära våra ingenjörsstudenter att tänka självständigt och ta sig an design på innovativa sätt. Under vårt besök på MDH har vi bland annat tagit del av intressanta studentprojekt och vi upplever att det finns goda möjligheter till samverkan. Här ser vi även ämnesområden som är intressanta för eventuella gemensamma forskningsprojekt, säger Nathan Amanquah, universitetslektor i datavetenskap vid Ashesi University College. 

Den 17 juni genomförs ett första utbyte inom det planerade samarbetet. På inbjudan av Ashesi University College reser Bengt Gustafsson, universitetsadjunkt inom produktrealisering vid MDH, och Johanna Ljungqvist, som läser andra året på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign, till Ghana. De har bjudits in för att bidra till undervisningen av lärosätets introduktionskurs i ingenjörsvetenskap under en veckas tid.
– Det är spännande att få ta del av uppstarten av deras ingenjörsprogram och vi ser fram emot en lärorik resa. Fakulteten inom den ingenjörsvetenskapliga avdelningen vid Ashesi University College har hög kompetens inom till exempel produktutveckling att tillföra i ett framtida utbyte, säger Bengt Gustafsson.