MDH-forskning underlättar förändringar i säkerhetskritiska system

2019-02-06 | Forskning/Samverkan Omvärld

Fordon, tåg och flygplan innehåller säkerhetskritiska system som genomgår förändringar kontinuerligt. Varje förändring måste hanteras varsamt eftersom den kan påverka systemets säkerhet och få förödande konsekvenser. Omar Jaradat, som nyligen disputerat i datavetenskap vid MDH, har forskat om hur hanteringen av förändringar i sådana system kan förenklas, samtidigt som säkerheten bevaras.

 

Bild på Omar Jaradat.

– Målet med min forskning har varit att underlätta hanteringen av förändringar i säkerhetskritiska system, genom att använda så kallade säkerhetskontrakt. Min forskning gör det enklare för systemutvecklarna att hantera förändringar i de säkerhetskritiska systemen, något som i slutändan ger säkrare bilar för användaren att köra runt i, säger Omar Jaradat.

År 2012 anställdes han som doktorand vid MDH och har sedan dess fokuserat på forskning inom säkerhetskritiska system, det vill säga system som vid systemfel kan orsaka förlust av människoliv, betydande skada på egendom eller skador på miljön. 

– Säkerhetskritiska system måste underhållas kontinuerligt för att kunna anpassas till ny teknik och sin omgivning. För varje förändring som görs måste systemutvecklaren testa att systemets säkerhet inte har påverkats på grund av förändringen och dokumentera bevis för det i ett så kallat säkerhetsfall. Detta är en process som tar lång tid och är kostsam för företagen, säger Omar Jaradat.

Snabbare process och säkrare produkt

I sin doktorsavhandling, ”Contracts-Based Maintenance of Safety Cases”, presenterar han tekniker och metoder för hur känslighetsanalyser och säkerhetskontrakt kan användas för att underlätta hanteringen av förändringar. Genom att använda dessa metoder och tekniker kan systemutvecklaren få reda på vilka delar av systemet som är mest känsliga för förändringar och hur dessa förändringar kan påverka säkerheten i systemet, tidigt i processen.

– På så sätt kan uppdateringen av säkerhetsfallen gå snabbare, bli mindre kostsamma och fel i systemet upptäckas under utvecklingsfasen, istället för när produkten redan finns ute på marknaden, säger Omar Jaradat.

Vill få mer erfarenhet från industrin

Efter sin doktorandtid vid MDH flyttade Omar Jaradat till York i Storbritannien, där han jobbar som säkerhets- och kvalitetschef på ETAS.

- Planen är att arbeta i industrin för att få mer erfarenhet av branschen, som jag sedan kan använda i min eventuella framtida forskning, säger Omar Jaradat.