MDH-forskning ska skapa säkrare produkter genom effektivare mjukvarutestning

2018-11-15 | Forskning/Samverkan

För att utveckla säkrare och billigare tekniska produkter inom transport-, tillverknings- och telekommunikationsindustrin, behöver testprocessen för mjukvaran i dessa produkter bli mer effektiv. I forskningsprojektet XIVT - eXcellence in Variant Testing, försöker forskare vid MDH hitta ett effektivare sätt att genomföra testprocessen på.

 

Eduard Enoiu.

– Dagens tester sker till stor del manuellt, tar väldigt långt tid och är kostsamma för företagen. Vi vill utveckla metoder och verktyg som förbättrar testprocessen och gör den mer kostnadseffektiv, något som i slutändan leder till bättre, säkrare och billigare produkter, säger Eduard Enoiu, projektledare för forskningsprojektet vid MDH.

De kommande tre åren ska forskarna utveckla ett nytt sätt att genomföra tester på datorsystem som används i bilar, tåg, applikationer inom industrin och i telefoner. Datorsystemen i dessa produkter styr olika funktioner hos produkten. I till exempel en bil finns ett system för bromsarna, ett system för airbagen, ett system för backkameran osv. Dessa system behöver kunna tala med varandra så att de fungerar tillsammans och inte slår ut varandra. Vid framtagandet av varje ny bil testas de olika systemen, så att de fungerar tillsammans. Eftersom systemen kan kombineras på tusentals olika sätt, tar testprocessen väldigt lång tid.  

- Genom att utveckla metoder och verktyg som gör det möjligt att upptäcka fel så tidigt som möjligt i processen och att genomföra olika testvarianter automatiskt, kan utvecklingsprocessen bli mer effektiv och därmed mindre kostsam för företagen. Vårt mål är att utveckla ett verktyg som gör att testprocessen blir 50 procent mer effektiv, jämfört med dagens, säger Eduard Enoiu.

Internationellt samverksnaprojekt

Forskningsprojektet XIVT är ett samverkansprojekt mellan lärosäten, forskningsinstitut, företag från industrin och teknikleverantörer från fem olika länder. Projektet har beviljats strax över 126 miljoner kronor och finansieras av både forskningsfinansiärer och de företag som ingår i projektet, där Vinnova finansierar projektet med strax över 16 miljoner kronor. Utöver MDH är fyra svenska företag involverade i projektet; ABB Process Automation, Addiva, Bombardier Transportation, Percepio, samt forskningsinstitutet Rise.

- Om vi kan utveckla metoder och verktyg som upptäcker fel i systemet tidigt i processen, kommer felen i den slutliga produkten att minska, vilket innebär att produkterna blir bättre och säkrare för användaren, säger Eduard Enoiu.