MDH-forskning ska minska stillasittande bland människor på väg mot pension

2018-11-15 | Forskning/Samverkan

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har beviljats forskningsmedel för att minska stillasittande bland människor på väg mot pensionering. Det ska leda till ökad hälsa och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.

– Interventionsprogram som effektivt riktar sig mot stillasittande är sällsynt för personer i åldrarna 60-75 år. Därför vill vi utveckla ett egenvårdsprogram som ska underlätta för användarna att följa ordinationer om minskat stillasittande, säger Anne Söderlund professor i fysioterapi vid MDH.

I många fall innebär en övergång från arbetsliv till pension (i åldrarna 60-75 år) en förändrad livsstil med mindre aktiviteter och en minskad delaktighet i samhället. Det kan leda till ökad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar, som är de främsta orsakerna till dödsfall och funktionshinder.

Många av de livsstilsrelaterade sjukdomarna kan förebyggas genom att minska beteendefaktorer som tobaks- och alkoholbruk, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet – och just stillasittande.

– Genom att öka följsamheten för en icke-stillasittande livsstil kan individers hälsa öka samtidigt som samhällskostnaderna på sikt kan påverkas positivt, säger Anne Söderlund.

Hur egenvårdsprogrammet i slutändan kommer utformas är i dagsläget inte klart. Men utvecklandet av programmet kommer att präglas av nära samverkan med slutanvändarna.

– Med utgångspunkt från att förstå stillasittande beteende ur slutanvändarnas perspektiv, användning av tekniska lösningar för att öka följsamhet av självhanteringsstrategier samt den samhällsekonomiska inverkan av stillasittande, kommer vi att utveckla ett egenvårdsprogram för att minska stillasittande beteende, säger Anne Söderlund.

Vetenskapsrådet finansierar

Projektet, som i huvudsak ska genomföras av forskargruppen BeMe-Health vid MDH, finansieras med fyra miljoner under fyra år av Vetenskapsrådet. I projektet ska vetenskapliga metoder och interventionsmetoder från fysioterapi, beteendemedicin, hälsopsykologi samt studier om ökad följsamhet tillämpas.

Upptäck vår forskning

Läs mer om forskargruppen BeMe-Health