MDH-forskning kan snabba på utvecklingen av autonoma fordon

2018-09-12 | Forskning/Samverkan

Gabriel Campeanu, som nyligen disputerat i datavetenskap vid MDH, har kommit på en förbättring av en befintlig metod som underlättar utvecklingen av inbyggda system, det vill säga de datorsystem som styr tekniken runtom oss. Genom förbättringen av metoden kan utvecklingen av moderna applikationer, som autonoma fordon, gå snabbare och även förbättra prestandan.

 

Gabriel Campeanu.

 – Autonoma fordon och andra moderna applikationer innehåller flera datorsystem som interagerar med omgivningen och varandra. En av utmaningarna för dessa system är att kunna hantera den enorma mängd data som systemets sensorer läser in. Ett sätt att ta itu med denna utmaning är att använda datorsystem som är utrustade med specialiserad hårdvara som grafikprocessorer (GPU). Syftet med min forskning är att underlätta utvecklingen av programvara som används i dessa datorsystem, säger Gabriel Campeanu.

I sin forskning har han fokuserat på komponentbaserad utveckling, som är en metod för att utveckla programvara. I doktorsavhandlingen ”GPU Support for Component-based Development of Embedded Systems” introducerar han nya mekanismer som ska användas i samband med komponentbaserad utveckling, för att underlätta programvaruutvecklingen för moderna inbyggda system, som är utrustade med GPU. Ett exempel på ett sådant system finns i autonoma fordon, som via kamerasensorer, läser av sin omgivning för att upptäcka olika föremål eller människor. Systemet bearbetar sedan all data som lästs in och kan på så sätt undvika olyckor. Genom att använda de nya mekanismerna för komponentbaserad utveckling, kan utvecklingen av autonoma system gå snabbare och även öka prestandan.

– Eftersom min forskning underlättar för programvaruutveckling i moderna applikationer som autonoma fordon, kan företag som utvecklar dessa produkter dra nytta av min forskning. Genom att implementera det koncept som jag kommit fram till, kan den fortsatta utvecklingen av till exempel autonoma fordon gå snabbare och det autonoma systemets prestanda kan förbättras, säger Gabriel Campeanu.