MDH-forskning kan förhindra olyckor i vardagen

2018-01-18 | Forskning/Samverkan Omvärld

För att människor i ett samhälle ska kunna använda teknik, som bilar, tåg eller medicinsk utrustning, krävs att datorsystemen som styr tekniken fungerar på ett säkert sätt och inte utsätter människor för fara. MDH-forskaren Jiale Zhou har forskat om hur säkerheten inom dessa datorsystem kan förbättras.

– Målet med min forskning har varit att försöka förbättra säkerhetsanalysen av säkerhetskritiska system. På så sätt kan risken för faror och de skador farorna orsakar minska, säger Jiale Zhou, som nyligen disputerat inom datavetenskap vid MDH.

Under sin doktorandtid på MDH har Jiale Zhou fokuserat på säkerhetskritiska system, det vill säga datorsystem som kan leda till stor skada om de inte fungerar som de ska. Dessa system återfinns i till exempel bilar, tåg, flygplan och medicinsk utrustning. Vid framtagandet av ett säkerhetskritiskt system jobbar systemanalytiker med att identifiera potentiella risker för systemet, som kan orsaka stor skada på människor, miljön eller ekonomin.

 

– Problemet är att det inte finns någon tydlig definition av vad som räknas som en risk, vilket innebär att olika analytiker kan göra olika bedömningar. En bilförare skulle till exempel mena att en boll som rullar ut på vägen framför en körande bil är en risk. Medan en forskare skulle definiera en risk som ett visst tillstånd, som till exempel ett motorhaveri. När det inte finns en tydlig definition av vad som räknas som en risk kan analytikerna missa vissa risker, säger Jiale Zhou.

I doktorsavhandlingen ”An Ontological Approach to Safety Analysis of Safety-Critical Systems”, har Jiale Zhou och hans kollegor tagit fram en definition av vad som räknas som en risk i ett säkerhetskritiskt system. I avhandlingen presenteras också flera tillvägagångssätt för hur man kan identifiera riskerna och orsakerna till dessa risker.

– Syftet med att ta fram en tydlig definition är att underlätta arbetet med att upptäcka potentiella risker och sedan designa systemen efter det. På så sätt kan man göra säkrare system och förhindra faror och olyckor för människor som använder systemen, säger Jiale Zhou.

Efter fler år som både student och doktorand på MDH har det blivit dags för Jiale Zhou att återvända till Kina.

– Jag har varit på MDH sedan 2008 och nu hoppas jag kunna fortsätta forska inom säkerhetskritiska system och vara en del av utvecklingen inom området i Kina, säger han.