MDH-forskning kan förbättra prestandan i 5G-nätet

2018-10-17 | Forskning/Samverkan Omvärld

Att surfa och titta på film i telefonen hör till vardagen för de flesta mobilanvändare, något som ställer höga krav på telekommunikationssystemens prestanda. Marcus Jägemar, industridoktorand i datavetenskap, har forskat om hur prestandan i dessa system kan förbättras, något som kan implementeras i 5G-nätet.

Bild på Marcus Jägemar.

– Det som har varit drivande i min forskning har varit att hitta sätt att förbättra prestandan utan att öka kostnaderna för operatörerna. Slutkunden vill ha mer bandbredd, vi vill se mer film i mobilen, men vi vill inte betala för det. Hur kan man göra det billigare, men få mer? Våra resultat visar att det är möjligt, vilket kan användas i det nya 5G-nätet för mobiltelefoner, säger Marcus Jägemar.

Som industridoktorand är Marcus Jägemar anställd på Ericsson och forskar deltid på MDH, om hur prestandan i telekommunikationssystem kan förbättras. År 2011 påbörjade han sin doktorandtjänst vid MDH, inom forskarskolan ITS-EASY, och har sedan dess studerat det system som ser till att mobilmaster kan kommunicera med varandra och abonnenternas mobiltelefoner. 

– Vi har jobbat med problem i ett industriellt system. En av de stora utmaningarna har varit att undersöka systemet samtidigt som det är igång och används av abonnenter. Detta skiljer sig mycket från ren akademisk forskning, där man kan experimentera med systemet och köra ett test flera gånger. Vi har till exempel inte kunnat stänga av systemet för att köra tester, eftersom det skulle påverka tusentals abonnenter, säger Marcus Jägemar.

Minska kostnaden, men öka prestandan

I sin doktorsavhandling ”Utilizing Hardware Monitoring to Improve the Quality of Service and Performance of Industrial Systems” presenteras resultaten som bland annat visar på ett antal verktyg för hur man kan mäta prestanda. Marcus Jägemar och hans kollegor har även kommit fram till ett antal sätt att öka prestandan i systemet samtidigt som man kan förbättra Quality of Service (det vill säga ett uttalat mål som ett företag har satt för kvaliteten på servicen, som exempelvis att 99 av 100 samtal ska gå fram), utan ökade kostnader.

– Ett kretskort i ett telekommunikationssystem utgör en viss funktion. För att ett system ska kunna köra flera funktioner samtidigt utan att funktionerna stör ut varandra används flera olika kretskort i ett system. Men vi har kommit fram till ett sätt som gör det möjligt att ha flera funktioner på ett kretskort, utan att de stör varandra. På så sätt kan vi minska kostnaderna och samtidigt öka prestandan, säger Marcus Jägemar.

Den 18 oktober klockan 13.15 försvarar Marcus Jägemar sin doktorsavhandling i sal Beta, på MDH i Västerås. Efter det fortsätter han på Ericsson i en ny roll, men han vill inte släppa greppet om forskningen och MDH.

– Jag uppskattar MDH väldigt mycket eftersom det finns stor industriell kompetens och en otrolig samarbetsvilja med både externa partners och andra forskare på MDH. Här är man bra på att förstå företagens behov, hur akademin kan hjälpa företagen och hur företagen kan hjälpa akademien, säger Marcus Jägemar.