MDH-forskning kan bidra till billigare och säkrare fordon

2018-01-24 | Forskning/Samverkan

Tillförlitliga inbyggda system, är datorsystem som styr vissa funktioner i tekniken runtomkring oss, men som kan orsaka stor skada om något skulle bli fel i systemet. MDH-forskaren Andreas Johnsen har forskat om hur verifieringsprocessen av dessa system kan förbättras.

 – Målet med min forskning är att minska kostnaderna för utvecklingen av tillförlitliga inbyggda system och samtidigt göra systemen säkrare, säger Andreas Johnsen, forskare inom inbyggda system vid MDH.  

För att minska risken för systemfel har Andreas Johnsen forskat om hur man kan förbättra verifieringsprocessen av tillförlitliga inbyggda system med fokus på fordon, tåg och flygplan där farthållare eller autopilot är exempel på sådana system. Om ett sådant system inte skulle fungera som planerat, kan det orsaka stora skador på både människor och vår omgivning.

 

Andreas Johnsen.

– Det är under verifieringsprocessen som felen i ett system upptäcks och åtgärdas. Mycket av verifikationen av ett inbyggt system sker manuellt, men mina kollegor och jag har tagit fram ett verktyg, en applikation, som gör att verifikationen kan ske automatiskt och därmed minska risken för att systemfelen missas på grund av den mänskliga faktorn, säger Andreas Johnsen.      

Automatiseringen gör också att de systemfel som finns kan upptäckas tidigt i utvecklingsprocessen av systemet.

– Ju tidigare man hittar ett fel i processen, desto lättare blir det att korrigera det och på så sätt spar företagen både tid och pengar. Sedan handlar det också om säkerheten för personen som använder den färdiga produkten. Om ett fel i ett styrsystem i till exempel en bil inte upptäcks under utvecklingsprocessen kan bilen orsaka stor skada för både användaren och omgivningen, säger Andreas Johnsen.  

År 2010 påbörjade han sin doktorandtjänst vid MDH, efter att ha tagit en civilingenjörsexamen i robotik vid samma lärosäte. Den 26 januari försvarar han sin doktorsavhandling “Quality Assurance for Dependable Embedded Systems”, klockan 13:00 i sal Gamma på MDH i Västerås.

– Exakt vad som händer efter det vet jag inte just nu. Det lutar åt mer industriellt praktiskt arbete, men forskningen kommer alltid att finnas med, säger Andreas Johnsen.