MDH-forskning gör vardagsappar mer effektiva och tillförlitliga

2018-03-21 | Forskning/Samverkan

Alessandro Papadopoulos forskar om hur datorer och applikationer som vi använder i vardagen, kan bli mer effektiva och tillförlitliga, genom att använda kontrollteori. I sin docentföreläsning med titeln ”Control of Computing Systems” förklarar han hur kontrollteori kan användas för design och implementering av dessa datorsystem.

- Antalet enheter eller teknik som kan sammankopplas och ansluta till internet, som till exempel smartphones och datorer, ökar konstant. Sådana enheter innehåller en mängd applikationer som vi använder i vardagen. Det kan vara allt från hemautomatisering till hälsoprogram, från autonoma fordon till industri 4.0. Min forskning ägnas åt att göra sådana enheter mer effektiva och tillförlitliga, genom att anta ett matematiskt grundat tillvägagångssätt, som kallas kontrollteori, säger Alessandro Papadopoulos som är forskare och universitetslektor i datorsystem och kontroll vid akademin för innovation teknik och design, vid MDH.

 Efter att ha tagit en doktorsexamen i informationsteknologi - system och kontroll, vid universitetet Politecnico di Milano, flyttade Alessandro Papadopoulos till Sverige för en postdoktorand-tjänst vid Lunds universitet. Det var under tiden i Lund som han började arbeta med att tillämpa kontrollteori vid utformningen av datorsystem. Då fokuserade han på två typer av datorsystem – realtidssystem och molnsystem. År 2016 började Alessandro Papadopoulos sin karriär på MDH och började då även att fokusera på systemen IoT (Sakernas internet) och Industri 4.0 (den fjärde industriella revolutionen). 

 Den 21 mars kl 13:00 i sal Lambda, på MDH i Västerås, håller hans sin docentföreläsning med titeln: Control of Computing Systems”.

 - Min docentföreläsning kommer att fokusera på användningen av kontrollteori för design och implementering av datorsystem, allt från inbyggda enheter, upp till molnsystem. Jag kommer att prata om vad kontrollteori är, hur kontrollteori kan användas för att utforma effektiva lösningar för att kunna kontrollera ett datorsystems beteende, och presentera några framgångsrika applikationer, tillsammans med aktuella utmaningar och möjligheter inom området, säger Alessandro Papadopoulos.