MDH-forskning för en mer meningsfull undervisning

2018-08-24 | Forskning/Samverkan

Tillsammans med skolor i Västerås och Köping driver Kamran Namdar, universitetslektor i pedagogik vid MDH, och hans forskarkollega Anna Haglund, universitetsadjunkt i pedagogik vid MDH, ett forskningsprojekt för att öka motivationen hos gymnasieeleverna genom att göra lärandet och undervisningen mer meningsfull.

- När jag frågar gymnasieelever varför de sitter där i klassrummet, ger de mig en kedja av resonemang om att de lär sig det som läraren säger så att de ska få goda betyg så att de sen kan komma in på högskolan, för att därefter få ett bra jobb och därmed gott om pengar. Men eleverna känner att det som de lär sig i gymnasiet inte är, till en stor del, meningsfullt för dem här och nu. En elev sa till mig: ”Här i skolan är ingen intresserad av mina drömmar. Skolan har sin egen agenda och jag måste anpassa mig efter det”, berättar Kamran Namdar.

Kamran Namdar ser att det finns starka traditioner inom gymnasieskolan att bedriva undervisning på ett visst sätt där lärarna har stort ämnesfokus. Men han ser att med mod och nyfikenhet att lära nytt går detta att förändra. I forskningsprojektet träffas regelbundet forskarna, lärarna och eleverna och diskuterar frågor kring undervisning och meningsfullhet.

- Tillsammans skapar vi en ny förståelse och kunskap. Vi ser att det går att följa läroplanen och uppfylla intentionerna och målen i den, samtidigt som eleven ses som en hel människa som genomgår en personlig utveckling och som kan förstå och förändra världen. Lärarna behöver tänka utanför boxen, vara kreativa och samarbeta med kollegor. Om läraren har rätt attityd kan allt detta passa ihop, säger Kamran Namdar.

Forskningsprojektet startade i början av 2018 och under våren deltog flera lärare och elever. Nu till hösten är det ännu fler som deltar och man har tidigare erfarenheter och insikter att utgå från. Med elevernas medverkan i arbetet kommer nya och intressanta idéer och perspektiv fram.

"Ungdomen får inte bli en väntetid"

Statistik visar att över 40 procent av ungdomarna lider av någon slags psykisk ohälsa och där skolan uppges vara en av de bakomliggande orsakerna. Ungdomarna upplever att de inte blir sedda som människor i skolan utan bara som betygssträvande elever.

- Ungdomen får inte bli en väntetid. Vi måste göra så att lärandet och görandet i skolan blir relevant och meningsfullt här och nu. På det sättet kan vi förverkliga den visionen Olof Palme hade som en ung utbildningsminister att skolan skulle bli en spjutspets mot en bättre framtid, säger Kamran Namdar.