MDH-forskning för effektivare värmeproduktion

2016-12-07 | Forskning/Samverkan

Under flera år har det pågått studier kring hur man kan förgasa biomassa för att generera värme, el och kemikalier. Nu har Guilnaz Mirmoshtagi, forskare vid MDH, tagit fram en generell modell för att bedöma effekterna i processen. Resultatet av hennes forskning kan bland annat bidra till en effektivare och mer miljövänlig process för att producera värme.

I processen studeras hur man kan komplettera vanliga kraftvärmeverk med förgasare för att kunna producera olika kemikalier som vätgas och metan, men även flytande bränslen. Resultatet av hennes forskning kan bidra till en effektivare och mer miljövänlig process för att producera värme då det är kallt, då behovet är stort. Nämnda kemikalier kan sedan användas som fordonsbränslen eller för tillverkning av tex plaster, då behovet av både värme och el är lågt. Genom denna kombination kan kraftvärmeverket utnyttjas många fler timmar per år på ett effektivt sätt, vilket ger ökad lönsamhet långsiktigt.

Guilnaz avhandling handlar om modellering och simulering av processen med att förgasa biomassa. Biomassa kallas alla fasta material med biologiska rötter. Det finns olika sätt att omvandla energiinnehållet i biomassa. Vanligaste sättet är att bränna den för att producera el och/eller värme, men genom att använda mindre syrgas, kan man istället produceras bio-gas. Den processen kallas förgasning. Förgasning är en ännu mer komplicerad process än förbränning och därför har det funnits ett behov av att utveckla en modell som både är generell och tillräckligt noggrann.

Tre huvudsakliga tillvägagångssätt har studerats i denna avhandling;

  1. Teoretisk modell (jämviktsmodell)
  2. Semi-empirisk modell (modifierad jämviktsmodell, kinetisk kombination med hydrodynamisk modell)
  3. Empirisk modell (statistisk modell).

– I min avhandling ger jag förslag på metoder och modeller för biomassaförgasning, som är mer generella än de som funnits tidigare men ändå tillräckligt noggranna för systemstudier. Det positiva med generella modeller är att de kan användas i olika processer, oberoende av storlek på förgasare och teknisk lösning, och kan därför användas i storskaliga konstruktioner vid systemanalyser tillsammans med andra komponenter. Min forskning kan hjälpa till att effektivisera processerna vilket är bra för både plånbok och miljö, säger hon.

 

Försvarade sin doktorsavhandling

Guilnaz Mirmoshtagi är född i Iran och har en kandidatexamen i kemiteknik med inriktning på oljeprocessdesign. Hon kom till Sverige 2009, tog ut sin civilingenjörsexamen i kemiteknik vid KTH 2011 och började som doktorand på MDH senare samma år. Den 2 december försvarade hon sin doktorsavhandling “Biomass gasification in fluidized bed gasifiers-modeling and simulation”.

 

Gör mer information, kontakta Guilnaz Mirmoshtagi.