MDH-forskning för att alla barn ska få utnyttja sin potential

2017-10-30 | Forskning/Samverkan

MDH-forskaren Anne Lillvist vill skapa möjligheter för lärande för alla barn i förskolan.
– Det är viktigt att barn får utnyttja hela sin potential. Vi vet att deras erfarenheter av förskolan inte bara påverkar dem i skolan utan även senare i livet, säger Anne.

 

Den svenska förskolan rankas högt i internationella jämförelser, men det finns trots det stora skillnader när det gäller möjligheter till utveckling och lärande och vilka erfarenheter som barn får med sig från sin tid i förskolan.

– Jag är framförallt intresserad av hur vardagen på förskolan ser ut för barn som är i behov av särskilt stöd, hur förskollärarkompetens kan förstås och hur personalen arbetar med förskolans kvalitet, säger Anne.

Anne har arbetat som universitetslektor i pedagogik vid MDH sedan 2010, där hon såväl undervisat som forskat. Hon intresserade sig tidigt i sin forskning för likvärdighet i förskolan.

– Det behövs mer forskning om hur barns olika villkor kan mötas av en förskoleverksamhet där alla barn kan utnyttja sin potential, säger hon.

Tisdagen den 31 oktober kl. 14.00- 15.00 i sal Gamma, på MDH i Västerås håller Anne Lillvist sin docentföreläsning om likvärdighet i förskolan. Här kommer hon berätta om sina forskningsprojekt relaterade till inkludering, till förskollärarkompetens och förskolans kvalitetsarbete. 

Upptäck vår forskning

På MDH bedriver vi forskning inom flera olika områden, där utbildningsvetenskap är ett av dem. Vi villl stärka Sverige inom flera områden genom att förändra undervisning med hjälp av ny pedagogik. 

Läs mer om vår forskning