MDH-forskare vill ta språkundervisningen till nästa nivå

2019-05-27 | Forskning/Samverkan Omvärld

MDH etablerar sig på språkforskningskartan när forskare från över tjugo olika länder samlas för att diskutera interaktion i språkundervisning, språkinlärning och språkanvändning, ett nytt forskningsfält och en framtidskompetens både i klassrummen och på arbetsmarknaden.

Interaktionell kompetens är ett begrepp för det människor använder sig av för att kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. Utöver de traditionella verktygen för att bemästra ett språk, som exempelvis ordförråd och grammatik, omfattas även sådant som gester och ansiktsuttryck samt kommunikationsstrukturer, som att växla mellan att tala och lyssna, att vänta på sin tur och liknande.  

– Det är helt enkelt en uppsättning verktyg för social interaktion som syftar till att minimera missförstånd och andra typer av hinder för en ömsesidig förståelse, säger Olcay Sert som är lektor i engelska vid MDH.

Att arbeta med och utveckla interaktionen i ett nytt språk innebär att du också gradvis lär dig de sociala koderna för den nya språkmiljön. Det gäller för svenska elever som lär sig ett andra- eller tredjespråk såväl som för nyanlända som vill förstå och bli en del av det svenska samhället.

MDH en forsknings-hub

MDH ligger just nu i startgroparna för en ny forskargrupp inom området och de sista dagarna i maj hålls en stor internationell konferens vid högskolan där spetsforskning inom interaktion i språkundervisning, språkinlärning och språkanvändning ska presenteras och diskuteras.  

– I en flerspråkig, nätverkande och glokal (d.v.s. både global och lokal) värld blir den interaktionella kompetensen i andra- och främmandespråk särskilt viktigt och här är forskningen en nyckel till att utveckla effektiva undervisningsmetoder för detta, säger Olcay Sert. 

Med avstamp i konferensen och högskolans egen forskning vill Olcay Sert etablera MDH som en akademisk hub för det här forskningsfältet. Målet är att MDH ska bli än mer attraktivt för doktorander och forskare på internationell nivå.

Framtidens kompetens

– Interaktionell kompetens är kvalifikationer som i framtiden kommer att krävas för att klara konkurrensen med exempelvis automation och artificiell intelligens. Det kommer att vara en faktor när du söker jobb i framtiden, en allt viktigare kompetens både för studenter och lärare, vilken med all sannolikhet även kommer att ingå som obligatoriska delar i framtida läroplaner, säger Olcay Sert.

Han ser det som början på en ny era för undervisning, där interaktionsforskningen kring andraspråksinlärning löper som en tvärvetenskaplig röd tråd genom undervisning, tester, lärande och lärarutbildning. Nya typer av språkkurser är under utveckling på flera håll internationellt, bland annat med fokus på interaktionens funktion i klassrums- och undervisningssituationer.

Från och med nästa år kommer en kurs i interaktion i klassrummet att ges inom ramen för lärarutbildningen vid MDH. 

Läs mer 

Interactional Competences and Practices in a Second Language