MDH-forskare uppmuntrar kollegialt samarbete bland förskollärare

2018-07-31 | Forskning/Samverkan

Många förskollärare upplever ett behov av att få diskutera sitt arbete med andra och få en starkare koppling till den vetenskapliga grund som de baserar sin kunskap och sitt arbete på. Det upplever Martina Norling, universitetslektor i pedagogik på Mälardalens högskola, i de möten hon har med förskollärare. Därför startade hon ett utvecklingsprojekt där förskollärare ges möjligheten att diskutera språkmiljön, undervisningen och forskningsbasen i ett kollegialt samarbete.

Inom projektet fick förskollärare läsa litteratur inför varje  träff och på så vis kunde de diskutera ämnet på lika villkor. Martina kompletterade med vad hon sett i forskningen och deltagarna kopplade det till sin verksamhet för att synliggöra utvecklingsområden. Deltagarna har bland annat filmat en dag i verksamheten, som de sedan tittat på tillsammans och diskuterat med de andra.

- Det här är en form av aktionsforskning som bygger på att deltagarna bestämmer vad de ska forskas om. Fokus ligger på deltagarnas utvecklingsprocess och att de berättar hur det ser ut i verksamheten, säger Martina Norling.

Martina är en av arrangörerna av en konferens i oktober, som ger deltagarna möjlighet att lära mer om aktionsforskning och ta del av konkreta verktyg. Bland annat kommer tre viktiga områden, som ger förutsättning för undervisning i förskolan, att behandlas.

- Konferensen är ett verktyg för att dela med sig av sina kunskaper. En utmaning i projektet har nämligen varit att se till att kompetensen sprids i arbetslaget, då det sällan finns förutsättningar för det, menar Martina . Det krävs tid för reflektion och det behövdes  nästan två år innan de medverkande förskollärarna var redo för att dela med sig av sina kunskaper. Men nu vill vi dela med oss av framgångarna och utvecklingen vi upplevt, säger Martina Norling.

Anmäl dig och läs mer om konferensen i Eskilstuna

Anmäl dig och läs mer om konferensen i Västerås