MDH-forskare tilldelades "Erna Ebelings pris"

2018-10-25 | Forskning/Samverkan Omvärld

För första gången har en forskare vid MDH fått tagit emot ”Erna Ebelings pris”, som delas ut årligen av Svenska Läkaresällskapet. Maria Lindén, professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem vid MDH, tilldelades priset för sina insatser inom medicinteknik och hälsoteknik, samt sin förmåga att bygga allianser mellan akademi och industri.

 

Maria Lindén.

– Detta är ett fantastiskt erkännande för den forskning vi gör inom forskningsprofilen ESS-H och även ett erkännande av det goda samarbetet vi har med flera företag, säger Maria Lindén.

Under Medicinteknikdagarna 2018 delade Svenska Läkaresällskapet ut ”Erna Ebelings pris”, om 35 000 kronor, till Maria Lindén. Syftet med priset är att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Det är Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik som utser prismottagaren och årets motivering lyder:

Maria Lindén tilldelas priset för hennes starka forskning inom bärbara medicintekniska sensorsystem, hennes engagemang och nyttiggörande av hälsotekniska applikationer, för hennes förmåga att bygga allianser mellan akademi och industri riktat mot medicintekniska tillämpningar, samt för hennes djupa engagemang i MTF. ”

Maria Lindén är projektledare för forskningsprofilen ESS-H vid MDH, där forskare, företag, kommuner och landsting samverkar för att utveckla teknik som främjar hälsa på olika sätt. Ett av forskningsprojekten inom profilen fokuserar på utvecklingen av sensorsystem som kan monitorera människor, oberoende av plats.

– Att tilldelas detta pris är ett bevis på att vårt forskningsområde är ett viktigt framtidsområde och att MDH ligger i framkant. Det är också ett bevis på att viktig forskning inte bara bedrivs vid de äldre lärosätena, säger Maria Lindén.