MDH-forskare: ”Sverige ska konkurrera med excellenta fabriker”

2016-05-19 | Forskning/Samverkan

Forskare på Mälardalens högskola (MDH) och Jönköpings tekniska högskola (JTH) ska försöka ta reda på vilka förmågor som krävs för att svenska huvudfabriker ska bli världsledande i företagens globala verksamhet. Onsdagen den 18 maj inleddes det nya forskningsprojektet ”COPE – core plant excellence” på MDH i Eskilstuna.

Svensk tillverkningsindustri blir alltmer globaliserad. Fabriker i Sverige axlas ofta med rollen som huvudfabrik, något som kan innebära stora fördelar likväl som utmaningar. Därför inleder nu MDH och JTH ett nytt forskningsprojekt med syfte att kartlägga vad som krävs för att behålla och stärka rollen som huvudfabrik, och på så vis säkerställa ökade konkurrensfördelar för svensk industri.

– En huvudfabrik ska ansvara för ledning och förmedling av företagets utveckling av teknik, processer och arbetsmetoder, koordinera globalt samarbete och utforma strategier för effektivt kunskapsutbyte mellan fabriker. Det är en utmanade roll med stor potential och därför är det viktigt att kartlägga vilka förmågor som krävs för att en huvudfabrik ska vara framgångsrik. Vårt mål är att Sverige ska konkurrera med excellens, säger Jessica Bruch, teknologie doktor i produktionssystem vid MDH och projektledare för COPE.

Projektet drivs i samverkan med AstraZeneca, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment, Volvo Group Trucks Operations och GKN Aerospace. Medverkar gör även Bombardier, Alfa Laval och SKF. Målsättningen är att ge industrin verktyg för att på bästa sätt utforma sin huvudfabrik efter verksamhetens förutsättningar. Det statliga organet Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) har beviljat 4 miljoner kronor till projektet som kommer att löpa under tre år.    
  
– Jag tror att det finns ett stort potentiellt värde i kunskap om vilka faktorer som är viktiga att likrikta globalt inom verksamheten. Standardisering av till exempel utbildningsmaterial skulle effektivisera lanseringen av nya produkter och processer inom Volvo. Dessutom är möjligheterna till samverkan som medverkande i COPE ovärderliga, säger Torbjörn Hallén, globalt ansvarig för teknik- och produktutveckling kopplad till lastbilsverksamheten på Volvo Group Trucks Operations i Umeå.