MDH-forskare prisades för ”Most influential paper”

2018-05-18 | Forskning/Samverkan

För tio år sedan publicerades forskningsartikeln “A Component Model for Control-Intensive Distributed Embedded Systems”. Nyligen fick samma artikel pris för den mest inflytelserika konferensartikeln inom komponentbaserad mjukvaruutveckling. Bakom artikeln står bland annat universitetslektor Séverine Sentilles och professor Jan Carlson.

 

Universitetslektor Séverine Sentilles och professor Jan Carlson.

– Det kom verkligen som en överraskning, men att få ett erkännande 10 år senare känns väldigt bra!, säger Séverine Sentilles, universitetslektor och en av författarna bakom artikeln.

Det var under konferensen ICSA 2018 (International Conference on Software Architecture) som priset ”Most influential paper” nyligen delades ut. Priset delas ut till författarna bakom den forskningsartikel som haft störst inflytande på teorin eller tillämpningen av komponentbaserad mjukvaruutveckling, av de artiklar som presenterades på konferensen för tio år sedan. Artikeln “A Component Model for Control-Intensive Distributed Embedded Systems”, skrevs av Séverine Sentilles, Jan Carlson, Aneta Vulgarakis Feljan, Tomas Bures och Ivica Crnkovic, då forskare och doktorander på MDH.

– Artikeln var en del i ett stort forskningsprojekt som hette PROGRESS och involverade över 50 forskare från MDH. Artikeln beskriver en komponentmodell, som innehåller riktlinjer för hur man bygger mjukvara. Modellen används till exempel för att definiera komponenter, bestämma hur en komponent bör se ut och vilken funktion en komponent har, säger Séverine Sentilles.  

År 2008 presenterades artikeln i samband med konferensen International Symposium on Component Based Software Engineering (CBSE2008). Sedan dess har artikeln från MDH citerats flest gånger av alla artiklar som presenterades under den konferensen.

– Att få detta pris är ytterligare ett bevis och erkännande på att vi bedriver bra och världsledande forskning på MDH, säger Jan Carlson, professor i datavetenskap.

 

Artikeln: "A Component Model for Control Intensive Distributed Embedded Systems"