MDH-forskare: Nyanlända ungdomars röster måste tas på allvar!

2018-02-07 | Forskning/Samverkan Omvärld

Just nu pågår ett flerårigt forskningsprojekt vid MDH, inom ramen för Samhällskontraktet, där forskarna, tillsammans med regionen, belyser nyanlända och ensamkommande ungdomars situation. Den 14 och 15 mars presenteras de resultat som man hittills har kommit fram till, vid en konferens på högskolan.

 

Under det första året av projektet har forskarna intervjuat ett 40-tal ungdomar från Sörmland och Västmanland som har uppehållstillstånd samt ett 20-tal ungdomar utan uppehållstillstånd. Erfarenheter från kommuners och landstingens personal har samlats in genom forskningscirklar med representanter från Samhällskontraktet parter: Eskilstuna kommun, Landstinget Sörmland, Västerås stad och Region Västmanland.

– Vårt projekt har hittills bland annat visat att ungdomar som har uppehållstillstånd är betydligt mer motiverade att bli en del av samhället, medan de som saknar uppehållstillstånd och lever under lång tid med ovisshet och oro kan drabbas av psykiska problem, ohälsa och riskerar att hamna i kriminalitet och drogmissbruk, säger Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete vid MDH och projektledare.

Fokus på jämställdhet

Mehrdad Darvishpour och de andra forskarna vid MDH har även fokuserat på de ensamkommande ungdomarnas jämställdhetsutveckling.

– I många fall präglas nyanlända ungdomars kulturella bagage av hårda patriarkaliska synsätt, vilket kan kollidera med de jämställdhetsvärderingar som vi har här i Sverige. Variationen i ungdomarnas bakgrund och deras möte med det nya samhället påverkar jämställdhetsutveckling bland dessa unga. Ungdomar, framförallt flickor som umgås enbart inom den egna etniska gruppen, och som befinner sig i ett mer slutet system, kan uppleva stora utmaningar för jämställdhetsutveckling. Fördomar, stigmatisering och diskriminering riskerar att öka marginaliseringen och patriarkala attityder. En av undersökningens slutsatser är att ensamkommande ungdomar uppvisar en mer positiv bild på jämställdhet jämfört med vad media vanligtvis förmedlar, säger Mehrdad Darvishpour.

Ny kunskap kan bidra till en ökad integration

Forskarnas förhoppning är att öka kunskapen om nyanlända ungdomars erfarenheter och om framgångsfaktorer och hinder kring det.

– Med den kunskap som vi hittills fått fram ökar vi chansen att lyckas skapa bra möten med dessa ungdomar, stärka deras motståndskraft, skapa bättre samverkansmöjligheter mellan myndigheter och civilsamhället, skapa bättre förutsättningar för deras skolgång och etablering på arbetsmarknaden – ja bidra till en ökad integration i samhället helt enkelt, säger Mehrdad Darvishpour.

Vid halvdagskonferenser i mars kommer forskargruppen tillsammans med andra forskare och myndigheter att ha en gemensam diskussion om möjligheter och utmaningar för samhällelig inkludering rörande nyanlända och ensamkommande ungdomar.