MDH-forskare lägger grunden för framtidens fordonssystem

2017-12-15 | Forskning/Samverkan

Utvecklingen inom fordonsindustrin har gjort att fordonssystemen har blivit mer komplexa, eftersom de ska kunna utföra allt fler uppgifter. MDH-forskaren Matthias Becker har tittat närmre på hur fordonssystemen ska utvecklas för att kunna möta kravet om ökad funktionalitet.

 

Analys- och syntesverktyg för att testa metoder inom forskning.

I dagens fordon, som finns på marknaden, används flera olika datorer för att få alla fordonsapplikationer, såsom air bag och GPS, att fungera. Det jag har tittat på är hur man kan göra för att minska antalet datorer som styr alla bilens applikationer, säger Matthias Becker, doktorand inom forskningsområdet inbyggda system, vid MDH.

I sin doktorsavhandling ”Consolidating Automotive Real-Time Applications on

 

Matthias Becker.

Many-Core Platforms”, har han fokuserat på fordonsapplikationer inom realtidssystem, ett datorsystem som utför olika uppgifter inom ett visst tidsintervall. I dagens fordonssystem används över 100 datorer för att kunna styra alla applikationer i ett fordon. Syftet med Matthias Beckers forskning är att ta fram datorer som är mer kraftfulla, så att antalet i ett fordon kan minska. I avhandlingen presenteras metoder för hur färre datorer kan styra alla applikationer i en bil, något som enligt Matthias Becker är grunden för utvecklandet av framtidens fordon.

– Framför allt gäller det de autonoma fordonen, som kräver mer komplexa fordonssystem för att kunna utföra fler uppgifter. Färre datorer som styr fordonsapplikationerna innebär också att datorerna tar upp mindre plats i ett fordon och att fordonet blir billigare att producera.

Den 19 december försvarar Matthias Becker sin doktorsavhandling i datavetenskap, klockan 09:00 i sal Kappa på MDH i Västerås.

– Efter det kommer jag att gå vidare till KTH där jag fått en postdok-tjänst. Jag kommer att fortsätta inom forskningsområdet inbyggda system med fokus på fordonsapplikationer.