MDH-forskare granskar hur digitalisering påverkar organisationer

2016-12-02 | Forskning/Samverkan

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE, har beslutat att ge 9 miljoner kronor till MDH:s forskningsprogram ”Digitalisering av management – vad kan vi lära oss av England och Sverige?” , där man kommer att titta på hur digitalisering påverkar organisationer, arbetsplatser och ledarskap.

 

 

– Digitalisering är ett komplext fenomen; samtidigt som den tekniska utvecklingen innebär att nya möjligheter skapas, skapas också nya utmaningar. Ett resultat av digitaliseringen är att vi får helt nya sätt att sprida information, distribuera kunskap och koordinera arbete. Men vi kan också  kontrollera anställda med hjälp av den nya tekniken. Vi vill undersöka hur vi hanterar det och vilka konsekvenser det får för ledarskap. Det är också viktigt att se hur de anställda upplever utvecklingen, säger Anette Hallin, som leder forskargruppen.

Forskningsprogrammet är indelat i fyra delprojekt som alla fokuserar på olika aspekter av digitalisering:

  1. Ledarskap
  2. Projektifiering
  3. Flexibilisering
  4. Upplevelsen av teknik

Berörda forskare på MDH är Anette Hallin, Lucia Crevani, båda docenter i företagsekonomi, Eva Lindell, som disputerar i december i industriell ekonomi och organisation, och Chris Ivory, professor vid Anglia-Ruskins universitet i Cambridge. Utöver dessa kommer även ett antal doktorander att anställas.

Forskningsarbetet kommer att pågå under tre år men FORTE har redan flaggat för att nya medel kan komma att leda till en förlängning i ytterligare tre år.

Olika forskare har ansvar för olika delprojekt men samtliga projekt är sammanflätade i varandra. Genom observationer och intervjuer kommer man att titta på hur tekniken bäddas in i organisatoriska processer på olika sätt i fem olika myndigheter och företag i Sverige och England.

– Tekniken påverkar oss och förändrar vårt sätt att arbeta. Vi behöver förstå hur vi som människor interagerar med tekniken och hur den ”blir till” genom vår användning – det finns ett ständigt samspel mellan det sociala och tekniska – för att kunna nyttja de oändliga möjligheter som finns på ett bra sätt, säger Anette Hallin.

För mer information, kontakta Anette Hallin, docent i företagsekonomi,
anette.hallin@mdh.se eller 021-151793