MDH-forskare gästade Nyhetsmorgon i TV4

2017-05-02 | Forskning/Samverkan

Joakim Johansson, docent i statsvetenskap vid MDH, gästade Nyhetsmorgon i TV4. Där pratade han om att mansrollen i svensk politik nu står inför en förändring.

 

Joakim Johansson är expert på genusfrågor och har skrivit ett antal artiklar om mansroller i svensk politik. Under sitt besök på tv4:s Nyhetsmorgon berättade han om den förändring som mansrollen just nu genomgår.
– I svensk politik har det funnits ett stort utrymme för en mjukare mansroll som associeras med omsorg, ett uttalat aktivt föräldraskap, empati, att vara en god lyssnare och så vidare - egenskaper som traditionellt sett tillskrivs kvinnor. Nu våras det för en mer traditionell mansroll som en effekt av terrorattentatet i Stockholm.

Utvecklingen gör det enligt Joakim Johansson svårare för en mjukare mansroll att göra sig gällande i politiken.
– Det är mycket som talar för att det kommer att bli andra frågor som står på agendan och att det i framtiden kommer att bli ett stort fokus på säkerhetsfrågor. Det gynnar vissa politiker och andra inte.

Vad kan detta få för effekter utifrån ett jämställdhetsperspektiv?
– Det blir problematiskt. När man återgår till en mer traditionell mansroll brukar det ackompanjeras av krav på återgång även till en traditionell kvinnoroll, med en föreställning om att kvinnor och män är lämpade för olika saker i samhället. Det är inte bra för jämställdheten. Det skadar strävan mot ett mer jämlikt samhälle.

Se nyhetsklippet här.