MDH-forskare drar lärdom från Princeton

2019-04-23 | Utbildning Forskning/Samverkan På campus

Jasmina Nedevska arbetar sedan nyligen som universitetslektor i statsvetenskap vid MDH. Nu står det klart att hon under ett år ska vistas vid ett av USA:s främsta universitet, Princeton, för att forska inom klimatetik. En erfarenhet hon planerar inhämta kunskap ifrån, som hon sedan kan ta med sig tillbaka till sitt arbete vid MDH.

Jasmina Nedevska är statsvetare och har nyligen disputerat inom fältet klimatetik vid Stockholms universitet. Sedan 1 mars arbetar hon som lektor i statsvetenskap vid MDH.

– Nu har jag fokuserat på min forskning under en längre tid och då är det extra kul att träffa studenter och dela med mig av min kunskap, säger hon.

På frågan om varför hon valde MDH som arbetsplats nämner hon hållbarhetsperspektivet som en stor anledning.

– Jag tycker att det känns väldigt intressant att MDH fokuserar på hållbar utveckling, inom alla forskningsområden. Att högskolan sedan arbetar tvärvetenskapligt gör det ännu mer attraktivt i mina ögon. Hållbarhet är ett område man behöver angripa från alla håll, avsett om man är ingenjör, ekonom eller statsvetare. Högskolans samverkan med externa parter är också avgörande för att en förändring ska kunna ske, och det är något som också gör högskolan till en attraktiv arbetsplats, säger hon.

Från MDH till Princeton

I september står forskning åter på agendan, då Jasmina Nedevska fått möjlighet att vistas vid Princeton University under ett år, för att bygga vidare på sin avhandling.

– Förhoppningsvis kommer jag kunna omvandla min avhandling till ett antal artiklar eller en bok, säger hon.

Under året på Princeton kommer hon att få möjlighet att diskutera klimatfrågan med människor som har en helt annan politisk utgångspunkt än hon själv.

– Världen blir allt mer polariserad och varje grupp får ständigt sin egen uppfattning bekräftad via det forum gruppen rör sig i. Vi behöver bli betydligt bättre på att träffas och prata, trots att vi tycker olika. Det är oerhört nyttigt att vistas i såna typer av miljöer.

Hon betonar vikten av att hitta sätt att mötas på och sedan ta frågan vidare därifrån.

– Det går inte att övertyga alla andra och tvinga dem att ha samma världsbild som jag. Istället för att avfärda någons åsikt får jag försöka förstå hur de tänker, utgå ifrån det och se om vi kan hitta ett sätt att mötas. Min ambition med det här uppdraget är att ta med mig mitt engagemang och mina erfarenheter kring klimatet till en plats där det finns andra tankar och åsikter. Förhoppningsvis leder det till ny kunskap som jag sedan kan dela med mig av hemma i Sverige och vid MDH, avslutar hon.