MDH-forskare: ”Att takta” kan spara tid och pengar

2018-06-15 | Utbildning Forskning/Samverkan På campus

Forskare vid MDH har undersökt hur man kan förbereda organisationer för samverkan. Resultatet visar att många verksamheter skulle gynnas av att synka ihop sina gränsöverskridande aktiviteter, vilket lett till att ett nytt begrepp myntats: att takta.

 

Marie Mörndal, universitetsadjunkt i företagsekonomi vid MDH, har under nio månader följt två projektledare som fått i uppdrag att förbereda en del av en kommuns organisation i en mellanstor svensk stad för samverkan; både inom organisationen men även med externa parter. Forskaren fick chansen att observera projektledarna under interna möten med styrgrupp, arbetsgrupp och medarbetare, och har under tiden fört anteckningar och spelat in samtalen. Efter en tid kunde hon urskilja aktivitetsmönster som hon sedan kunnat dra slutsatser av till sin forskning.

Det Marie Mörndal såg i sina studier var att det i en organisation alltid finns en kontext, något man behöver ta hänsyn till; ett var, ett när och ett hur, när det gäller hur olika aktiviteter ska anpassas och samordnas till varandra, vilket har en central funktion i alla organisationer. Begreppet takta var ett begrepp som användes i organisationen och som hon fann intressant att utforska och skapa en vidare betydelse för.

– Om organisationer medvetet taktar sina aktiviteter, både interna och externa, ökar möjligheten att de genomförs i rätt ordning, i rätt tid och på rätt plats. Begreppet takta kan därför vara ett användbart verktyg när man ska planera aktiviteter för samverkan där flera olika parter är involverade, säger Marie Mörndal.

Använda tillgängliga resurser bättre

Marie Mörndal menar att det finns risk för att man förlorar tid om olika aktiviteter i en organisation kommer i otakt och tvingas vänta in varandra.

­– En av de centrala drivkrafterna för samverkan i offentlig sektor handlar om att använda de tillgängliga resurserna bättre och mer samordnat. Med hjälp av begreppet takta kan samverkan underlättas och det gäller även i all annan organisering, avslutar hon.

För mer information om studien, kontakta Marie Mörndal, universitetsadjunkt i företagsekonomi vid MDH.