MDH får drygt 25 miljoner för nya forskningsprojekt

2016-11-16 | Forskning/Samverkan

MDH har tilldelats drygt 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för fem olika projekt inom forskningsområdena utbildning och datavetenskap. Pengarna ska bland annat användas för att undersöka hur matematiklärare kan arbeta med digitala resurser i undervisningen, samt för att ta fram en helt ny analysmetod för inbyggda realtidssystem.

Vetenskapsrådet har tillsatt resurser för fem olika forskningsprojekt på MDH. Bland annat väljer man att finansiera projektet ”Lärares användning av nya undervisningsmaterial och resurser för lärande i matematik: en internationell jämförelse” med 7,7 miljoner kronor. Universitetslektor Hendrik Van Steenbrugge som är projektledare från MDH utvecklar vad det handlar om:

– De senaste åren har digitala resurser av olika slag börjat användas i många matematikklassrum och ny forskning indikerar att hanteringen av sådana ställer nya typer av krav på läraren, säger han.

Studien är ett internationellt samarbete där likheter och skillnader mellan lärare från USA, Belgien, Sverige och Finland kommer att observeras och forskare från de respektive länderna är engagerade. Fokus ligger alltså på användning av digitala resurser.

Vidare har högskolan tilldelats 6,3 miljoner kronor för projektet ”I fotspåren av motståndskraftiga unga - lyckade utbildningsvägar och inträde till högre utbildning” som kommer att pågå i fyra år framåt. Projektet bedrivs av Niclas Månsson, professor i pedagogik vid MDH, tillsammans med Ali Osman och Carina Carlhed från Stockholms universitet. Syftet är att undersöka vilka mekanismer som spelar roll för akademisk framgång bland elever som växt upp i familjer där föräldrarna har låg utbildningsnivå och/eller låg inkomst.

Hoppas på revolutionerande framsteg

Vetenskapsrådet finansierar även tre projekt inom datavetenskap med sammanlagt drygt 11,6 miljoner kronor. I ett av dem, ”Användbar probalistisk timinganalys av realtidssystem”, ska forskarna försöka hitta ett nytt sätt att analysera realtidssystem. Projektledaren Thomas Nolte, professor i datavetenskap, förklarar:

– Inbyggda system är små datorer som sitter i allt från eltandborstar till bilar, och som innehåller programvara som får produkten att utföra det den ska. Förutom funktionella krav finns så kallade ickefunktionella krav, vilket till exempel kan vara låg energiförbrukning och förutsägbar timing och minnesförbrukning. System med strikta tidsmässiga krav kallas för realtidssystem, exempelvis är en airbag inte speciellt nyttig om den inte fylls med gas vid exakt rätt tillfälle.

Om projektet lyckas innebär det enligt Thomas Nolte ett stort framsteg inom forskningen, och på sikt även för samhället i stort.

– Målet är att ta fram en fundamentalt ny, sannolikhetsbaserad analysteknik för realtidssystem. Lyckas vi så kommer resultaten att revolutionera utvecklingen av systemen – de blir mer effektiva, vilket kan sänka kostnader, spara energi och effektivisera industrin. 

 

Här är MDH:s nya finansierade forskningsprojekt

Projekt: ”Lärares användning av nya undervisningsmaterial och resurser för lärande i matematik: en internationell jämförelse”.

Projektledare, MDH: Hendrik Van Steenbrugge, universitetslektor.

Akademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

Summa: 7,7 miljoner kronor.

Tidsperiod: Fyra år.

 

Projekt: ”I fotspåren av motståndskraftiga unga - lyckade utbildningsvägar och inträde till högre utbildning”.

Projektledare, MDH: Niclas Månsson, professor i pedagogik

Akademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

Summa: 6,3 miljoner kronor.

Tidsperiod: Fyra år.

 

Projekt: ”ADAPTER: Anpassningsbara inlärningsmetoder och informationsfusion för online klassificering av utvecklade stora dataströmmar”.

Projektledare, MDH: Francisco Herrera, professor i datavetenskap.

Akademi: Akademin för innovation, design och teknik

Summa: 3,7 miljoner kronor.

Tidsperiod: Tre år.

 

Projekt: ”Användbar probalistisk timinganalys av realtidssystem”

Projektledare, MDH: Thomas Nolte, professor i datavetenskap.

Akademi: Akademin för innovation, design och teknik

Summa: 4,2 miljoner kronor.

Tidsperiod: Fyra år.

 

Projekt: ”FAST-ARTS: Snabba och robusta analystekniker för avancerade realtidssystem”.

Projektledare, MDH: Mikael Sjödin, professor i datavetenskap.

Akademi: Akademin för innovation, design och teknik

Summa: 3,7 miljoner kronor.

Tidsperiod: Fyra år.