MDH arrangerar Europas största konferens inom datorsäkerhet

2018-09-14 | Forskning/Samverkan Omvärld

SAFECOMP är namnet på Europas största konferens inom säkerhetskritiska datorsystem med fokus på funktionssäkerhet, tillförlitlighet och cybersäkerhet. EWICS (European Workshop on Industrial Computer Systems) har gett MDH förtroendet att arrangera den 37:e upplagan av konferensen, som i år anordnas i Sverige för första gången.

 

Irfan Sljivo och Barbara Gallina.

– All teknik som finns i samhället styrs av datorsystem som innehåller programvara. Denna konferens fokuserar på programvara som tillhör säkerhetskritiska datorsystem och som finns i bland annat tåg, flygplan och autonoma fordon. Syftet med konferensen är att samla personer inom programvaruutvecklingsområdet, både från akademin och industrin, för att utbyta erfarenheter, säger Barbara Gallina, docent i tillförlitlig programvaruteknik vid MDH och General chair, samt Program Co-chair för konferensen.

Den 18 september samlas över 150 forskare, programvaruutvecklare och representanter från olika forskningsinstitut, från hela världen (från över 20 olika länder), på Aros Congress Center i Västerås. Under fyra dagar kommer deltagarna att få ta del av de senaste forskningsresultaten och diskutera de utmaningar som programvaruutvecklingen står inför när det gäller funktionssäkerhet, tillförlitlighet och cybersäkerhet. Det handlar bland annat om hur man ska undvika eller minska risken för att programvaran i en produkt ska orsaka skador och olyckor på sin omgivning, samt att minska risken för att programvaran utsätts för hot som kan skada tillförlitligheten, som vid till exempel en cyberattack.

En av konferensens dagar ägnas åt fem olika workshops, som bland annat innehåller två nya inriktningar om viktiga säkerhetsrelaterade utmaningar inom artificiell intelligens (WAISE) och säkerhet i autonoma datorsystem (STRIVE).

Dessutom hålls presentationer av relevanta forskare och specialister inom området som Robyn Lutz, Uma Ferrell och Richard Hedenberg. Konferensen innehåller också en specifik session, som ger möjlighet till nya idéer och samarbeten inom området, och en paneldiskussion där paneldeltagarna också interagerar med publiken kring utmaningarna och möjligheterna med återanvändning inom certifikationsprocessen för säkerhetskritiska system.

– Genom att arrangera denna konferens får MDH möjlighet att visa upp den forskning som bedrivs på högskolan och samtidigt utbyta idéer och forskningsresultat. Exempelvis leds konferensens lokala kommitté av Irfan Sljivo, som snart kommer att disputera. Dessutom består den lokala kommittén av forskare från MDH som arbetar med tekniska säkerhetsrelaterade lösningar inom forskargruppen ”Certifiable Evidences & Justification Engineering”. Genom denna konferens vill vi ge forskare, representanter från olika forskningsinstitut och industriella aktörer möjlighet att träffas, dela med sig av praxis och de senaste framstegen inom områdena funktionssäkerhet, cybersäkerhet och tillförlitlighet hos säkerhetskritiska datorsystem, säger Barbara Gallina.