Mats Forsgren ny hedersdoktor vid MDH

2017-04-03 | Utbildning Forskning/Samverkan Omvärld

– Det känns oerhört kul att få den här utmärkelsen. Jag hoppas att min kunskap och mina kontakter både nationellt och internationellt ska kunna bidra till högskolans utveckling.
Det säger Mats Forsgren, blivande hedersdoktor vid MDH som kommer att promoveras under Akademisk högtid 28 april 2017.

 

Mats Forsgrens forskning och undervisning har omfattat olika aspekter av internationellt företagande såsom teorin för utländska direktinvesteringar, företags internationaliseringsprocesser, organisation och styrning av multinationella företag, innovationsprocesser i multinationella företag och internationell finansiering. Forskningen har publicerats i ett flertal böcker och ett antal artiklar i internationella tidskrifter och dyker även upp vid utbildningarna på MDH.

– Det är ett oerhört intressant område, säger Mats Forsgren. Det är inte enbart teoretiskt kopplat, utan det finns många olika infallsvinklar. Därför går ämnet att angripa med många olika teorier och perspektiv.
Vid MDH har Mats Forsgren varit aktiv som föreläsare, något han gärna fortsätter med. Han är idag professor vid Uppsala universitet och har även varit gästföreläsare vid lärosäten i Oporto, Lissabon, Bologna, Prag, Rom, Manchester, Rio de Janeiro och Peking. Mats Forsgren är aktiv inom European Business Academy Fellow, ett europeiskt forskarnätverk inom internationell företagsekonomi samt medlem i Kungliga Vetenskapssocieteten. Han har varit professor vid universitetet i Köpenhamn och gästprofessor i Stockholm och Helsingfors.
 
I samband med Akademisk högtid kommer Mats Forsgren att hålla en föreläsning under torsdagen den 27 april. Rubriken för föreläsningen är De multinationella företagens politiska roll – Ett oprioriterat ämne i företagsekonomisk forskning. Föreläsningen fokuserar på några grundläggande orsaker till den politiska makt som många multinationella företag utövar och kontrasterar det mot de teorier för multinationella företag som dominerar i företagsekonomisk forskning. Föreläsningen är öppen för alla och sker under Hedersdoktorernas dag på MDH i Västerås, sal Beta, klockan 14.45.