Marknadens behov ställer krav på flexibla monteringssystem

2017-12-07 | Student Forskning/Samverkan

Nya teknologiska framsteg, produkters korta livscykel och ökade krav på variationer i produktutbudet kännetecknar dagens snabbföränderliga marknad. Det gör att behovet av flexibilitet inom tillverkningsindustrin ökar. Narges Asadi forskar om vad som är utmärkande för flexibilitet i monteringssystem, som tillverkningsindustrin använder, och hur produktdesign kan underlätta för flexibilitet.

– Om företag får mer flexibla monteringssystem och producerar olika produkter på samma produktionslinje, behöver de göra färre investeringar. Det kan även påverka variationen i utbudet av produkter och hastigheten i leveranstid. Min forskning kan appliceras på monteringssystem i småskalig tillverkning och av komplexa produkter, säger Narges Asadi. 

Narges Asadi har flera års erfarenhet av olika områden inom tillverkningsindustrin och är just nu aktuell med sin avhandling Flexibility in assembly systems using product design. Narges arbetar på Volvo Construction Equipment och har bedrivit sin forskning inom forskarskolan Innofacture, på MDH.  

 

Narges forskning har lett fram till en modell och ett ramverk som enkelt beskriver vad det innebär att vara flexibel i monteringssystem och hur flexibilitet kan uppnås genom produktdesign. Hon har identifierat tre krav; ett gemensamt monteringsförlopp: liknande monteringsgränssnitt och gemensamma delar. Om de uppfylls kan de minska den uppfattade komplexiteten och stödja olika dimensioner av flexibilitet i monteringssystemet.  

 

– Jag tycker att det är fascinerande hur tillverkning och produktdesign kan vara åtskilda i stora organisationer, trots att de i princip är ganska lika och arbetar mot samma mål. Men med min modell kan monteringspersonal och produktdesigners nu tillsammans skapa flexibla monteringssystem, säger Narges Asadi.