Margareta Asp skapar kunskap om vad vårdande innebär

2019-03-21 | Forskning/Samverkan

Margareta Asp är professor i vårdvetenskap och bedriver forskning som handlar om att skapa kunskap om vad vårdande innebär. Under Akademisk högtid den 5 april installeras hon som professor vid MDH.

Margareta Asp bedriver vårdvetenskaplig forskning som handlar om att skapa kunskap om vad vårdande innebär på olika sätt. Den kunskapen ingår bland annat i vårdutbildningars kursinnehåll och kan användas som grund för att vårda.
− Min forskning handlar om att studera fenomen som har med hälsa och vård att göra, till exempel vad vila innebär för människor. Jag har studerat hur patienters delaktighet i vården ser ut och vad det innebär att leva med sjukdom. En annan gren i min forskning handlar om sjuksköterskestudenters lärande, säger Margareta Asp.

Ger sin installationsföreläsning vid Akademisk högtid

Margareta Asp har sedan 1980-talet undervisat i vårdvetenskap på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. År 2002 disputerade hon vid Göteborgs universitet och 2017 befordrades hon till professor i vårdvetenskap vid MDH. 
Idag leder Margareta Asp, tillsammans med Lena Wiklund Gustin, forskargruppen Care, Recovery & Health på MDH. Hon är också samordnare för forskarutbildningen inom Hälsa och välfärd.

− Jag ser fram emot den akademiska högtiden och att under installationsföreläsningen få berätta om den forskning som jag bedriver. Det ska också bli intressant att ta del av övriga professorers forskning. Det är alltid roligt att ses över akademigränserna och det ska bli kul att träffas under lite andra former än vad vi gör till vardags, säger Margareta Asp.
 
Den 4 april håller Margareta Asp sin installationsföreläsning Att forska om vårdande på livsvärldsteoretisk grund, klockan 10.30 i Sal Gamma på MDH Västerås.