Målet = bli bättre på att forska tillsammans

2018-05-03 | Forskning/Samverkan

Genom Samhällskontraktet har MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland ingått ett avtal om att forska tillsammans för gemensam nytta. Ett sådant nära samarbete innebär både möjligheter och utmaningar, något som diskuteras vid ett seminarium på högskolan den 18 september.

– Tanken med vårt seminarium är att vi ska lära av goda exempel och hjälpas åt att lösa problem för att skapa bästa möjliga påverkan, spridning och kunskapsbyggnad. Både de som redan gör det och de som vill forska i samverkan är välkomna att dela tankar. Målet är vi hjälps åt för att bli bättre på att forska tillsammans, både forskare och praktiker, säger Magnus Hoppe, docent i företagsekonomi vid MDH och delprocessledare inom Samhällskontraktet. 

Den 17 september ger Samhällskontraktet också ett seminarium om den högaktuella forskningsmetoden Citizen Science, eller medborgarforskning, som innebär att forskningen genomförs med hjälp av ett aktivt deltagande av allmänheten.

– Metoden gör att vi kan samla in data på flera sätt genom att använda nya verktyg men också att vi skapar en närmare relation mellan de som forskar och de som blir beforskade, säger Magnus Hoppe.

En av de som deltar i seminariet är Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap vid MDH, som just nu leder forskningsprojektet Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv, inom ramen för Samhällskontraktet.

– Vi ser fram emot att använda oss av medborgarforskning i en studie på ungdomar i Västerås. Med hjälp av en app utvecklad på Stanford University kommer ungdomarna dokumentera sin närmiljö och identifiera faktorer som underlättar eller hindrar dem från att upprätthålla en hållbar livsstil och hälsa, säger Katarina Bälter.

Läs mer om Samhällskontraktet