Mälardalens studentkår med i Bästa Festen

Nationell satsning för en smartare alkoholkultur i studentlivet

2015-03-18 | Student

Mälardalens studentkår är en av nio studentkårer och nationer som valts ut att vara med i satsningen Bästa Festen som Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och IQ nu startar. Det är en nationell satsning som syftar till att skapa ett studentliv där alkohol kan finnas med, men inte står i fokus.

– Fester där alkohol kan finnas med men inte står i centrum är roliga för fler. Vi är glada att studentkårer och nationer runt om i landet vill ta tag i problemet och arbeta med sin alkoholkultur, säger Rebecka Stenqvist, ordförande SFS.

Studentkårerna och nationerna i Bästa Festen kommer att arbeta med att:

  • Hitta nya metoder för att arrangera alkoholsmarta pubar, klubbar, baler, sittningar, mottagningsverksamhet och andra festarrangemang.
  • Kartlägga alkoholkulturen och bygga upp tydliga strukturer, policys och handlingsplaner för studentkåren som rör sociala arrangemang och alkohol.

Arbetet sätter igång ordentligt i slutet av mars då medverkande studentkårer och nationer samlas i Stockholm under två dagar. Sedan kommer Mälardalens studentkår att börja utarbeta egna metoder för att skapa en smartare alkoholkultur vid Mälardalens högskola (MDH).

MDH:s alkoholpolicy rankad tvåa

MDH:s och studentkårens förebyggande arbete i alkoholfrågor har tidigare i år uppmärksammats av UNF (Ungdomens Nykterhetsförbund) i rapporten Bryt! Alkoholhetsen på svenska universitet och högskolor. En rapport om Alkoholens roll i studentkulturen . MDH kommer där på andra plats i en ranking där lärosätets och studentkårens alkoholpolicy har vägts samman. I rankingen deltog de 25 största lärosätena i landet, sett till antalet studenter. Syftet till rankningen var att ge en indikation på hur universiteten och högskolorna förhåller sig till arbetet med alkoholfrågorna. 

Pressmeddelande SFS - Bästa Festen