Mälardalens högskola och Sörmlandsregionen uppträder stolt på Stockholm Pride

2010-07-30 | Student

I veckan pågår Nordens största Pridefestival, Stockholm Pride. Mälardalens högskola är på plats för tredje året i rad. I år har Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Landstinget i Sörmanland och Polismyndigheten i Sörmland ett gemensamt tält på Stockholm Prides festivalområde, Pride Park. "Sörmland marknadsför sig alltmer som en HBT-vänlig region", säger Torbjörn Messing, högskolans jämställdhetshandläggare som också medverkar i Pride.

Under festivalen anordnades bland annat en debatt med rubriken ”Öppenhet ger ett bättre Sörmland”. Debatten leddes av landstingspolitikern Fredrik Pettersson och i panelen ingick högskolans rektor Ingegerd Palmér, kommundirektör Pär Eriksson, landstingsdirektör Karin Welin och biträdande länspolismästare Torbjörn Johansson.

- Alla höga chefer framhöll värdet i att medverka på festivalen och panelen visade på att de tar HBT-frågorna på allvar. De var också överens om att satsa på utbildning för att förändra de anställdas attityder och förhållningssätt och med mer kunskaper i området får man ett bättre bemötande, berättar Torbjörn Messing, högskolans jämställdhetssamordnare och ledamot i regeringens Delegation för jämställdhet i skolan.

Rektor Ingegerd Palmér framhöll att det ligger i högskolans uppdrag att arbeta med bemötandefrågor och att HBT-perspektiv ska integreras i utbildningarnas innehåll. Detta är särskilt viktigt i till exempel lärar- och sjuksköterskeutbildningar, där man arbetar med människor. Det är även viktigt ur rekryteringssynpunkt att synas i positiva sammanhang. Ingegerd Palmér slog också ett slag för forskningscirklar i samverkan med högskolan, där yrkesverksamma kan forska och synliggöra ojämlika mönster och förbättra verksamheten på sina egna arbetsplatser.

Torbjörn Johansson, biträdande länspolismästare berättade att poliser utbildas i bemötandefrågor och att värderingsfrågor regelbundet diskuteras på arbetsplatsträffar. Karin Welin, landstingsdirektör sade att landstinget i Sörmland var först i Sverige att ta fram en HBT-policy.

Kommundirektör Pär Eriksson från Eskilstuna kommun talade om sitt breda engagemang i bland annat den lokala Springpridefestivalen. Han betonade också att kommunens lärare och fritidsledare är viktiga personer i ”komma-ut-processen” för HBT- personer och ett korrekt bemötande har stor betydelse.

Foto: Alice Öberg