Mälardalens högskola får förskollärarexamen

2011-05-31 | Student

Högskoleverket beslutade idag att ge Mälardalens högskola examenstillstånd för förskollärarprogrammet, vilket innebär att Mälardalens högskola kan ge utbildningen som planerat från i höst.

- Det är naturligtvis ett mycket glädjande besked, för Mälardalens högskola men också för alla föräldrar i regionen som vill att deras barn ska gå i förskolor med kvalificerad välutbildad personal, säger Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola.

I sin motivering till beslutet skriver Högskoleverket att ”den vetenskapliga kompetensen bland lärarna är god och ett tillräckligt antal lärare är disputerade i förskolepedagogik. Sammansättningen av vetenskapligt kompetenta lärare och lärare med professionserfarenhet är nu god. Högskolan har rekryterat ett antal lärare med relevant kompetens för förskollärarutbildningen, vilket är positivt.” Man lyfter också fram den goda utbildningsmiljön ”Den forskning som bedrivs är relevant för förskollärarutbildningen som helhet och forskningen inom förskoleområdet är nu förstärkt.”

- Det finns ett mycket stort behov av förskollärare i regionen och många av kommunerna har uttryckt oro för hur de ska kunna säkra behovet av förskollärare. Mälardalens högskola har dock inte stått ensamma i den här processen, kommunerna har ställt upp och är beredda att ta sitt ansvar och även stötta ekonomiskt för att vi ska kunna hålla en vetenskapligt hög kompetens på högskolan, säger Karin Röding.

Trots osäkerheten kring examensrätten för förskollärarprogrammet har många studenter valt att söka programmet på Mälardalens högskola och planerade måltal har täckts upp av förstahandssökande. Möjliga orsaker till de positiva siffrorna är att högskolans nuvarande lärarutbildning har fått väldigt goda vitsord från högskoleverket 2008 och att studenterna vet att det är en utbildning som leder till jobb.

- Vi fortsätter att jobba för att kunna starta utbildningen i Nacka och Södertälje inför vårterminen 2012, och väntar nu närmast på besked om vi får examensrätt för grundlärarprogrammet och speciallärar- och specialpedagogprogrammet, säger Peter Gustafsson, chef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

Mälardalens högskola har redan fått examensrätt för ämneslärarprogrammet, både för årskurs 7-9 och för gymnasiet. Ämnena som ingår i programmet är samhällskunskap, svenska, engelska, matematik och svenska som andraspråk. Till ämneslärarprogrammet, som även det startar i höst, finns fortfarande att antal platser kvar att söka.

Till Högskoleverkets pressmeddelande

Förskollärarprogrammet