Mälardalens högskola är en av de bästa i landet på att ge utbildningar som leder till jobb

2011-12-09 | Student

Mälardalens högskola står fortsatt stark när det gäller att matcha utbildningar med arbetsmarknaden. Det visar Högskoleverkets nya rapport: 81 procent av studenterna får jobb ett år efter examen.

I år har antalet sökande ökat till flera av MDH:s program, och nya siffror från Högskoleverket visar att det är mycket god chans att dessa får jobb efter avslutad utbildning. 81 procent av högskolans studenter får jobb inom ett år efter examen. Det är samma siffror som förra året, vilket visar att det är ett stabilt resultat.

Rapporten visar också att i jämförelse med genomsnittet står sig MDH starkt, vilket innebär att MDH är ett av de bästa lärosätena i landet på att matcha utbildningar med arbetsmarknaden. MDH har ett jämförelsetal på 1,03 och det innebär att MDH har en högre andel etablerade på arbetsmarknaden än förväntat, det vill säga jämfört med de olika riksgenomsnitten för samma examensgrupper. Detta är en förbättring jämfört med resultatet i förra årets rapport då jämförelsetalet var 0,99.

Rektor Karin Röding gläds över de nya siffrorna:
- Vi har ett ansvar att utbilda kompetent och efterfrågad arbetskraft för näringslivet och offentlig sektor nationellt och regionalt. Det är oerhört glädjande att se att vi motsvarar förväntningarna. Resultatet befäster också att vi erbjuder våra studenter utbildningar med kvalitet och framtidsmöjligheter, säger Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola.

Jobb direkt efter studierna

En av de som fick jobb direkt efter avslutad utbildning är Lina Sonderegger som studerade Internationella marknadsföringsprogrammet samt kurser i engelska och franska på Mälardalens högskola. Idag arbetar hon som visual merchandiser manager på företaget Hästens och skapar riktlinjer för hur alla butiker ska se ut världen runt.

– Min utbildning blev en vinnande kombination. Efter studierna ringde Hästens upp mig och efter ett år blev jag visual merchandiser, ett arbete där kunskaperna från Mälardalens högskola och mitt inredningsintresse smälter samman. Ena dagen jobbar jag i New York och nästa i Beijing. Min resa började på Mälardalens högskola och idag har jag hela världen som arbetsplats, säger Lina Sonderegger.

Högskoleverkets rapport

Rektor Karin Röding bloggar om den nya rapporten

Radioinslag i P4 Sörmland om rapporten

Artikel i Eskilstuna-kuriren om rapporten