Mait Walderlo, projektledare för ny storsatsning inom MKL

2018-06-07 | Forskning/Samverkan

Inom Mälardalens kompetenscentrum för lärande, MKL pågår planeringen just nu inför den stora satsningen på ett flerårigt forsknings- och utvecklingsprogram kring framtidens förskola och skola med fokus på digitalisering och hållbarhet. Den 11 juni börjar projektledare Mait Walderlo.

 

Mait Walderlo har jobbat i skolan på olika funktioner och med olika uppdrag under hela sitt yrkesliv. Hon har bland annat varit lärare, rektor, ansvarig för kompetensutvecklingsfrågor, skolsakkunnig och jobbat på Skolverket.

– Mitt intresse för skolutveckling väcktes redan från början som nyutbildad lärare och är något som jag har en bred och mångfacetterad erfarenhet av, säger Mait Walderlo. 

Maits uppdrag som projektledare är att kartlägga regionens och lärarutbildningens behov av forskning och utveckling kring digitalisering och hållbarhet

– Det handlar om att skapa en bild av hur framtidens förskola och skola, och lärarutbildning, behöver utformas, säger Mait Walderlo.

Under sina första veckor på MDH nu innan sommaren kommer Mait börja att ägna sig åt att lära känna högskolan, läsa material och kommunicera om projektet med berörda inom UKK.

– I början av hösten följer sedan dialog med MKL:s styrgrupp kring projektets innehåll, fokusområden och utformning, säger Mait Walderlo.