Lyckad konferens om hur du bemöter personer med intellektuell funktionsnedsättning

2017-12-06 | Forskning/Samverkan

Den 4 och 5 december arrangerade MDH och Eskilstuna kommun, inom ramen för Samhällskontraktet, en konferens kring Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) och runt 150 deltagare från hela Sverige kom till MDH i Eskilstuna.

Du kan göra skillnad för en person med en intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter genom hur du bemöter denne. Ett bra sätt är Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA), som innebär att man utgår från varje persons intressen, färdigheter och specifika svårigheter.

– Sedan 2011 har vi på Eskilstuna kommun, tillsammans med forskare vid MDH, arbetat för att införa PFA i kommunens verksamheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hittills har nästan 600 av våra medarbetare och runt 30 chefer utbildats i PFA, berättar Marie Skoghill utvecklingsledare på Eskilstuna kommun.

Vid MDH bedrivs forskningsprojektet om PFA inom Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV), som är ett av områdena inom Samhällskontraktet. Christine Gustafsson är delprocessledare för MKHV.

– Vårt gemensamma arbete med kommunen har varit mycket lyckosamt och väckt ett stort nationellt intresse, Eskilstuna kommun har sålt nästan 900 PFA böcker. Nu ser vi även ett växande europeiskt intresse, säger Christine Gustafsson. 

Under måndagen och tisdagen samlades 150 deltagare från hela landet på MDH i Eskilstuna för att ta del av föreläsningar, seminarier och workshops kring PFA.

– Vi hoppas att deltagarna fick ökade kunskaper om vad PFA är, hur man arbetar enligt PFA och varför det är viktigt. Vi fick höra av flera deltagare att konferensen var lyckad vilket självklart känns roligt, säger Christine Gustafsson.