Ledande forskare och industri träffades för att diskutera framtida behov

2017-10-11 | Forskning/Samverkan

4–6 oktober samlades några av de främsta forskarna i världen inom stokastiska processer och algebraiska strukturer på MDH:s internationella matematikkonferens inom området. Syftet med konferensen var att, tillsammans med industrin, utveckla matematiska modeller och tillämpningar som möter behoven i framtidens samhälle.

Intresset för konferensen var stort, över 90 personer från akademi och industri, från världens alla hörn, deltog.

– Vi är väldigt glada över att så många var intresserade av att medverka. De nätverk och utbyten som skedde på konferensen uppfyllde mer än väl målet med konferensen, säger Sergei Silvestrov, professor i matematik/tillämpad matematik vid MDH och en av arrangörerna på MDH.

Framtidens teknik beroende av matematik

Alla framtidsteknologier är beroende av och baserade på användning av matematiska metoder och beräkningsverktyg. Stokastiska processer och algebraiska strukturer är matematiska modeller som spelar en avgörande roll inom områden som statistik, finans, försäkringar, biologi och industri. Enkelt beskrivet är en stokastisk process den matematiska beskrivningen av en tidsordnad slumpprocess.

– Det kan handla om att förutsäga prisutveckling inom finansbranschen, sannolikhetsutfall av försäkringar, epidemier och befolkningsmodeller inom biologi, komplexa system inom elektroteknik, bioinformatik samt informations- och produktionssystem och nätverk inom teknik och industri, säger Sergei Silvestrov.

Algebraiska strukturer och metoder är viktiga verktyg som används till exempelvis inom kryptering, kodningsteori, cybersäkerhet, nätverksanalys och automatisk styrning i robotik.
– Dessa kunskaper är mycket efterfrågade i dagens samhälle, som blir allt mer digitaliserat och automatiserat, säger Sergei Silvestrov.

Konferensen arrangerades tillsammans med Stockholms universitet och förutom tiden på MDH spenderade deltagarna konferensens sista dag, 6 oktober, på Stockholms universitet.