Lärosäten Öst: MDH i nytt samarbete mellan sex lärosäten

2017-06-13 | Omvärld Forskning/Samverkan

MDH är ett av sex lärosäten i regionen som den 12 juni skrev på en överenskommelse om fördjupat samarbete. Genom överenskommelsen kommer det att finnas bättre förutsättningar att hitta gemensamma lösningar och samverkansvinster.

Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Sveriges Landsbruksuniversitet, Uppsala universitet och Örebro universitet närmade sig varandra när diskussionerna om en region pågick.

På plats för signering: Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet, Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, Paul Pettersson, rektor MDH, Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle och Magnus Jobs, akademichef Högskolan Dalarna. Peter Högberg, Sveriges lantbruksuniversitet medverkade via Skype.

– Regionsfrågan är inte längre aktuell, men vi lärosäten anser att det finns mycket att vinna på ett fördjupat samarbete. När vi samverkar om kompetens och resurser stärker det hela regionen och vi lärosäten får större möjligheter att erbjuda det som blivande studenter, medarbetare, organisationer och företag efterfrågar, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH.

Avtalet kommer att beröra flera olika samarbetsområden och kommer få betydelse både för akademi, förvaltning och bibliotek på de sex lärosätena.

– En stor vinst med samarbetet är att underlätta möjligheterna för strategisk och långsiktig planering av utbildning och forskning. Det kan röra sig om utbildningar som idag kan ha få sökande på varje lärosäte, men som har stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Kan utbildningarna ges omväxlande av olika lärosäten, kan det garantera att de alltid startar, säger Paul Pettersson.

För lärosätena finns också tanken att överenskommelsen ska ge möjlighet att samverka kring vissa stödfunktioner och gemensamma internutbildningar.

Överenskommelsen signerades vid ett möte på MDH den 12 juni.