Lärarstudenternas kliv ut i verkligheten – så gick det

2016-11-18 | Student Forskning/Samverkan Utbildning

MDH har i dagarna stått som värd för en nationell nätverksträff för övningsskolor.
Där har en första utvärdering påbörjats.
– Vi har fått möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra, säger projektledare Jessica Götberg från MDH.

En betydelsefull del av lärarutbildningen vid MDH är den del som utförs ute i verksamheter där studenter får möjlighet att testa teorier i praktiken. Detta sker genom att förlägga sin praktiska utbildning på så kallade övningsförskolor och övningsskolor. 
Under två år har 15 lärosäten runtom i landet bedrivit försöksverksamhet med övningsskolor och projektet har hunnit halvvägs. Torsdagen den 17 november och fredagen den 18 november anordnades den första nationella nätverksträffen på MDH i Västerås.

Till träffen kom de olika lärosätena för att få möjlighet att tillsammans diskutera hur övningsskoleprojektet har mottagits i kommunerna och bland studenter.
– Det har varit intressanta dagar där vi lärosäten med försöksverksamhet med övningsskolor har fått möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Nätverksträffen har både bidragit till att stärka oss i vårt arbete med övningsskolor inom MDH men också fått oss att hitta nya vinklar på de utmaningar vi har fortsättningsvis i projektet, säger Jessica Götberg.

På plats under dagarna fanns också Universitetskanslerämbetet (UKÄ) som är den statliga tillsynsmyndigheten för högskolor och universitet i Sverige
– Eftersom vi är mitt i en delutvärdering av försöksverksamheten med övningsskolor har det varit intressant att få ta del av UKÄs tankar inför och kring utvärderingsprocessen. Även om det är för tidigt för UKÄ att yttra något kring delutvärderingen än så länge har det varit ett tillfälle för oss lärosäten att ställa frågor direkt till dem om processen, säger Götberg.