Lärarlyftsutbildning ska stärka särskolan

2012-05-09 | Student

Mälardalens högskola (MDH) har tillsammans med sex andra lärosäten fått i uppdrag av Skolverket att ge speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning inom Lärarlyftet II. Utbildningen är mycket viktig för att täcka skolornas stora behov av behörig personal inom särskolan.

I och med regeringens skärpta krav om behörighet och legitimation har även bestämmelserna om behörighet i grundsärskola, gymnasiesärskola och inom särskilt stöd för vuxna förtydligats. Nu krävs speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning för att få undervisa inom dessa skolformer.

Ansök mellan 4 maj och 18 maj

Mälardalens högskola ger Speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning inom Lärarlyftet II med start hösten 2012. Utbildningen täcker 90 högskolepoäng och vänder sig till personal inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

- Vi kan inom lärarlyftet ta in 50 lärare som idag arbetar inom särskolan. När de är klara med utbildningen får de en speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Genom den validering vi gör kommer utbildningen att variera i längd. Det som kommer att påverka är om de sedan tidigare är specialpedagoger och andra tidigare studier och yrkeserfarenheter, säger Anders Garpelin, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik och programansvarig för utbildningen på Mälardalens högskola.

Många saknar rätt utbildning

Regeringen har fått signaler om att det är ytterst problematiskt och att stora utbildningsinsatser krävs för att skolorna ska kunna leva upp till de nya behörighetsreglerna inom särskolans område. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att inom ramen för Lärarlyftet II skapa möjligheter för redan verksamma lärare, inom grund- och gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna, att få den behörighet de behöver. En stor del av särskolans personal saknar formell behörighet. Enligt en enkel undersökning som Mälardalens högskola gjorde nyligen, klarar bara cirka 10 procent av särskolepersonalen behörighetskraven.

- För oss är det självklart att göra vårt yttersta. Vi ser det som ett viktigt samhällsuppdrag, att bidra till att situationen förbättras i regionens särskolor. Behöriga lärare med god utbildning är viktigt för att skapa optimala förutsättningar för lärande inom särskolans område, fortsätter Anders Garpelin.

Ansökan kräver huvudmannens godkännande och ska vara inne senast den 18 maj via antagning.se.

Mer information om MDH:s satsning och om utbildningen ges av professor Anders Garpelin, 021-101321. Du kan också se vår programsida