Lärare och forskare utvecklar framtidens läromedel i matematik

2017-05-15 | Alumni Forskning/Samverkan Omvärld

Nina Jansson har många års erfarenhet av läraryrket och har alltid intresserat sig för läromedel och vikten av dessa som effektiva verktyg i undervisningen. För drygt ett halvår sedan rekryterades Nina till projektet Framtidens läromedel i matematik och nu arbetar hon tillsammans med forskarna för att utveckla ett nytt undervisningsmaterial.

En framgångsfaktor är att ett 20-tal lärare från grundskolor i Eskilstuna kommun medverkar. Tillsammans med forskarna testar och utvärderar de materialet och diskuterar hur det kan bli bättre.

- Vi är inne i en jättespännande fas och är precis klara med vårt tredje kapitel som handlar om längdmätning och tvådimensionella figurer. Det är första gången som elever i årskurs ett arbetar med geometri och lärarna håller just nu på att testa det praktiskt i klassrummen, säger Nina Jansson.

Forskarna anser att de läromedel som används idag har för stort fokus på att elever ska jobba enskilt och lösa uppgifter på egen hand.

- Enskilt arbete behövs givetvis också men vi vill minska tiden för det. Vi ser att elever på ett bättre sätt tillgodogör sig kunskaper genom att läraren tillsammans med eleverna, eller elever i par, diskuterar och resonerar sig fram till lösningar. Elever behöver se och höra hur andra tänker och även själva få träna i att berätta hur de kommer fram till ett resultat, säger Nina Jansson.

En annan skillnad är att det nya läromedlet ska ge en mer fördjupad introduktion till varje kapitel och arbetsområde, och förenkla för läraren att bedöma om eleverna har lärt sig.

- Det är viktigt att förstå hur de olika övningarna hänger ihop och varför varje enskild del är viktig. Det går att likna vid en trappa. Eleven måste först ha tagit det första steget för att kunna ta nästa. Hoppar man över steg saknar eleven kunskap för att lösa uppgifter som kommer längre fram. Det är därför jätteviktigt att ofta bedöma om eleverna har lärt sig eller inte, och det ska vi hjälpa till med, säger Nina Jansson.

I slutet av varje lektion har läraren därför ett enkelt verktyg för att ta reda på om eleverna förstått eller om det behövs mer undervisning innan de går vidare. Idag gör lärare ofta bedömningar mer sällan, till exempel med en så kallad diagnos efter varje avslutat kapitel.

- Vi vill hjälpa lärare att göra en snabb och enkel diagnos i slutet av varje lektion för att se hur det har gått. Kanske finns det något vanligt missförstånd som jag behöver reda ut, eller så har alla förstått och då kan vi gå vidare. Det ger också mig som lärare information om vad i min undervisning som fungerar bra och vad jag kan utveckla, säger Nina Jansson.

I projektet deltar lärare från Hammargärdet, Skogstorpsskolan, Gökstensskolan, Edvardlundsskolan, Tegelviken, Björktorpsskolan, Hällbergskolan, Skogsängsskolan, Skiftingehus, Lagersbergsskolan och Mesta skolan.

I projektgruppen vid MDH ingår: Andreas Ryve, Hendrik van Steenbrugge, Nina Jansson, Hillevi Gavel och Fredrik Blomqvist.

Sparbanken Rekarne och Eskilstuna kommun är finansiärer.