Kvalitetsstämpel för MDH:s internationella ekonomiprogram

2017-06-07 | Utbildning Student På campus Omvärld

Mälardalens högskola (MDH) har beviljats EPAS-ackreditering för kandidatprogrammet i International Business Management och Magisterprogrammet i internationell marknadsföring. Att få en EPAS-ackreditering är ett kvitto på att programmen har en hög kvalitet och står sig väl i ett internationellt perspektiv.

EPAS (EFMD Programme Accreditation System) är ett internationellt ackrediteringssystem som utvärderar ekonomiprogram på kandidat- och magisternivå. Under det senaste året har högskolan genomgått en granskning som utförts av organisationen the European Foundation for Management Development (EFMD) och det har nu resulterat i ackreditering för MDH:s båda internationella ekonomiprogram.

Thomas Wahl, akademichef på akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) vid MDH, har tillsammans med sina medarbetare väntat med spänning på beskedet.

– Jag känner mig oerhört stolt över det otroliga arbete som många medarbetare på akademin utfört. Det här är en bekräftelse på vårt arbete och på att vi bedriver undervisning med hög kvalitet, vilket vi själva upplever.

Han menar att bedömargruppen kände och kunde få verifierat att det arbete som genomförs vilar på ett högt engagemang och att det finns en hög kompetens bland MDH:s lärare och ansvariga.
– Jag tror också att bedömargruppen kunde få bekräftat att programmen finns i en organisation som jobbar aktivt med kvalitetsfrågor och utveckling.

För MDH kan ackrediteringen leda till en ökad internationell exponering och troligtvis ett ökat intresse för MDH som internationell partner.
– Internationella studenter orienterar sig ofta efter ranking och ackreditering. Jag tror att vi kommer att se ett ökat intresse för dessa program under kommande år.

Ceremoni 8 juni 2017 på EFMD:s årsmöte i Berlin

På torsdag den 8 juni 2017 kommer Thomas, tillsammans med ett par av sina medarbetare, att ta emot EPAS utmärkelsen vid en ceremoni i Berlin. Därefter påbörjas arbetet med de utvecklingsområden som EPAS-styrelsen påtalat.

– Huvudsyftet med denna process är den ständiga utvecklingen; att jobba med de svaga punkterna och ytterligare förbättra kvaliteten på våra utbildningar, avslutar han.

I dagsläget finns det bara två lärosäten i Sverige som har EPAS-ackrediterade program, MDH och JIBS (Jönköping Handelshögskola).

Mer information om EPAS-ackrediteringen.