Kurser för att stärka samverkande forskning

2018-02-19 | Forskning/Samverkan Utbildning

Under vårterminen genomförs högskoleövergripande forskarutbildningskurser i Deltagarbaserad forskning i två kursvarianter, där bla. aktionsforskning och interaktiv forskning tas upp. Det är en öppen, introducerande kurs till forskning som sker i samverkan mellan forskare och praktiker för ömsesidig nytta.

– MDH har samproduktion som högsta prioritet och det här är kurser som visar strategier och arbetssätt för samproduktion inom forskning. Deltagarbaserad forskning är en viktig tradition där samverkan mellan forskare och praktiker ger ömsesidig nytta, säger Erik Lindhult som är kursansvarig tillsammans med Kamran Nandar, Osman Aytar och Magnus Hoppe.

Deltagarbaserad forskning, även kallad action research eller participatory research, har en tradition av att vilja demokratisera forskning och forskarutbildning.
– I deltagarbaserad forskning är högskolevärlden öppen för samverkan med organisationer och funktioner i samhället där människor vill förbättra sin situation och där stärker samproduktionen länkarna mellan högskolevärlden och det omgivande samhället, säger Erik Lindhult.

Forskarna blir mer interaktiva och integrerar med folk i samhället vilket gör forskningen relevant då den tar fasta på konkreta problem. Forskaren måste tänka till runt sin roll och hur den förändras av samverkan med praktiker. Även praktikerna kan ha en roll i forskningsarbetet vilket också kan bidra till mer relevant och nyttig forskning. På MDH finns flera tydliga exempel på sådana forskningsprojekt, exempelvis inom Samhällskontraktet samt med industripartners och industriella nätverk som Automation Region och Robotdalen.
– Genom att man är nära verkligheten har man ofta möjlighet till bättre förankring och få mer relevant datamaterial vilket kan ge bättre forskning, säger Erik Lindhult.

Doktorand- och praktikerkursen har kursstart 12 mars. Deltagare från olika ämnesområden och svenska lärosäten är välkomna att delta i kursen men det är även öppet att delta för praktiker, våra samarbetspartner i organisationer och företag, som är intresserade av att fördjupa förståelsen för FoU i samarbete med akademin. Ett syfte med kursen är att stödja planering, genomförande och reflektion kring FoU-projekt med samproducerande/deltagarbaserad inriktning.

Deltagarbaserad forskning I, grundkurs:

Deltagarbaserad forskning, kurs I/Participatory Research, course I

Deltagarbaserad forskning II, fördjupningskurs:

Deltagarbaserad forskning, kurs II/Participatory Research, course II

Den som är intresserad av att anmäla sig till kursen eller som vill veta mer kontaktar Erik Lindhult. Anmälan sker omgående då kursstart är 12 mars.