Kostnadsfri utbildning i Matlab

2016-03-07 | Utbildning Student

​Den 14 april kan du som arbetar inom Matlab gå en kostnadsfri utbildning i programmet. Det är Mathworks som håller i utbildningen som ges på MDH i Västerås.

Matlab är ett program och programspråk från företaget MathWorks som främst används för matematiska och tekniska beräkningar. MDH har sedan årsskiftet en campuslicens för Matlab vilket betyder att både medarbetare och studenter vid MDH kan ladda hem och installera programmet Matlab på sina privata datorer.

Förutom att få tillgång till programmet i din egen dator, har du även tillgång till flera Matlab-utbildningar som ges av MathWorks. Utbildningarna är kostnadsfria och efter avslutad kurs har du möjlighet att få ett kursbevis utställt från MathWorks. 

Nu är datumet för nästa utbildning satt: den 14 april på MDH i Västerås.

Läs mer och anmäl dig här